Öppna utlysningar inom Säker, ren och effektiv energi - Horisont 2020

EU-kommissionen har öppnat ett flertal utlysningar för år 2016-2017 inom samhällsutmaningen Säker, ren och effektiv energi inom EU:s ramprogram Horisont 2020.

Sista dag för ansökan 2017-12-31

Utlysningarna ligger inom områdena:

Energy efficiency

  • Heating and Cooling
  • Engaging consumers towards sustainable energy
  • Buildings
  • Industry, services and products
  • Innovative financing for energy efficiency investments

Competitive low-carbon energy

  • Towards an integrated EU energy system
  • Renewable energy technologies
  • Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low-carbon economy
  • Social, economic and human aspects of the energy system

SME instrument

Fast-track-to-Innovation pilot

Information om vad utlysningen omfattar

Vill veta mer om vad en särskild utlysning fokuserar på kan du hitta den i EU-kommissionens Participant portal. Klicka i rutan för " Secure, clean and efficient energy" i rullistan, samt status Open i högermarginalen. Då får du upp de grupperingar av utlysningar inom energiområdet som är öppna att söka. Hela arbetsprogrammet hittar du här.

Utöver vanliga utlysningar för EU-projekt ger arbetsprogrammet även möjlighet att ansöka om teknisk stöd till förberedelser för storskaliga investeringar inom energi (energieffektivisering och distribuerad förnybar energi) och transport (infrastruktur för alternativa drivmedel och mobilitet). Läs mer om ELENA-stödet här. Dessutom annonseras kommande upphandlingar hos EU-kommissionen där ditt företag kan vara med och lämna anbud.

När stänger utlysningen?

Utlysningarna öppnar och stänger vid olika datum. Några öppnar redan nu i oktober och stänger i januari 2016 andra öppnar senare i år eller under olika månader 2016. Denna information hittar du också för respektive utlysning i Participant portal eller i arbetsprogrammet. Notera att utlysningen Smart Cities and Communities hittar man i ett arbetsprogram som heter Cross cutting activities.

Information om utlysningarna

För att delta i en informationsdag, kontakta programmets nationella kontaktpunkt, fråga ditt regionala energikontor eller leta efter beviljade projekt i databasen Cordis.

Informationsdagar om utlysningarna ordnades i Bryssel den 14-15 september. Här kan du läsa mer.

Särskilda informationsdagar hålls också i Bryssel för olika tematiska områden, t.ex. Smart Grids and Storage och Smart Cities and Communities.

Om Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation under perioden 2014-2020. Horisont 2020 ger stöd till forskning, utveckling, innovation och demonstration, så väl som till mer marknadsnära åtgärder som t.ex. projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad, beteendeförändring och tillgång till olika typer av finansiella instrument. Läs mer om Horisont 2020.


Utlysningsarkivet