RE:Source: Var med och utveckla hållbar användning av plast – steg 1 Initiering

Sök stöd för projekt som syftar till att vidareutveckla systemlösningar som möjliggör miljömässigt hållbar användning av plast i samhället. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten,Vinnova och Formas cirka fem miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2018-09-25 23:59
Utlysta medel Cirka fem miljoner kronor

Utlysningen riktar sig till projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningar som rör miljömässigt hållbar produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast. Projekten ska, med ett systemperspektiv, utveckla lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar plastanvändning. Projekten förväntas bidra till, inte bara tekniska aspekter, utan även aspekter som rör exempelvis affär, policy, logistik och organisation.

Förväntade resultat efter genomfört projekt är:

  • Tydligt beskrivna tekniska, marknadsrelaterade, immaterialrättsliga och policyrelaterade förutsättningar för en framgångsrik vidareutveckling och nyttiggörande av den tänkta systemlösningen.
  • Systemlösningens miljömässiga hållbarhet är analyserad ur ett helhetsperspektiv.
  • Relevanta aktörer, såsom behovsägare, leverantörer och utförare, är identifierade och engagerade för nästa steg i utvecklingen av systemlösningen.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer med verksamhet i Sverige såsom:

  • företag,
  • offentliga aktörer,
  • ideella föreningar,
  • branschorganisationer,
  • forskningsinstitut,
  • universitet och högskolor.

Detta är den första i en serie om tre utlysningar som RE:Source ska genomföra med denna inriktning och med tre olika typer av erbjudanden.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor om programmet RE:Source samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik.

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Alice Kempe, utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Coralie Chasset, stf utlysningsansvarig, Energimyndigheten


Utlysningsarkivet