Sök stöd för att genomföra ditt EU-projekt

Du som har blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett EU-projekt (som inte startat ännu) kan söka finansiering till ditt EU-projekt. Det kan bland annat gälla projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond, Interreg eller Life.

Sista dag för ansökan 2019-05-15 23:59
Utlysta medel 16 miljoner kronor

EU-projekt inom Energimyndighetens verksamhetsområde kan få stöd

EU-projektet ska bidra till att något eller några av följande mål kan uppnås

 • uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatmål
 • den långsiktiga energi- och klimatpolitiken
 • energirelaterade miljöpolitiska mål
 • förutsättningar för tillväxt och export
 • omställning av det svenska energisystemet.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka, till exempel

 • Företag
 • Offentlig sektor
 • Universitet och högskolor
 • Institut
 • Icke-vinstdrivande organisationer

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i tidigast tio veckor efter stängningsdatum. Projektet kan starta tidigast från det datum som EU-projektet startar.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Du som ansöker ska även bifoga:

 • den ansökan som lämnats in till relevant EU-program,
 • bekräftelse på att EU-projektet bjudits in att skriva kontrakt med EU-kommissionen/beslutande myndighet.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet