Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Energimyndigheten utlyser 30,8 miljoner kronor via Nationella regionalfondsprogrammet. Små och medelstora företag välkomnas att ansöka om stöd för att genomföra en energikartläggning. Möjlighet att ansöka om stödet finns fram till 30 april 2019. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

Sista dag för ansökan 2019-04-30
Utlysta medel 30,8 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att fler små och medelstora företag ska genomföra en energikartläggning och effektivisera sin energianvändning. Det finansiella stödet ska användas till att genomföra en energikartläggning.

Genom energikartläggningen får företagen en överblick och förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Att genomföra åtgärderna kan bidra till sänkta kostnader och kan samtidigt bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Genom en effektivare energianvändning minskar också företagens miljöpåverkan.

Stödet kan sökas fram till 2019-04-30.

Hur stort stöd kan ett företag få?

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Hur stort stöd ditt företag kan söka hittar du här

Vem kan ansöka om stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som exempelvis bostadsrättsföreningar.

Läs mer här om hur du avgör om ditt företag har rätt till stöd

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Läs mer här om hur du ansöker om stöd för energikartläggning via E-kanalen.

Om Nationella regionalfondsprogrammet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet och pågår till och med år 2020.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet