Vill du bidra till forskning om hållbar stadsutveckling och smarta städer?

NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd finansierar forskning inom hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Sista dag för ansökan 2019-06-04
Utlysta medel 50 miljoner norska kronor

Utlysningens totala budget är 50 miljoner norska kronor och maximalt sökbelopp per projekt är 12,5 miljoner norska kronor. Fyra projekt förväntas få stöd med en varaktighet på upp till 4 år.

Utlysningens övergripande målsättning är att främja samarbete mellan kunskapssamhällena i de nordiska länderna för att stärka möjligheterna att ta itu med utmaningar som städer i alla storlekar möter. Projekten ska bidra till genomgripande analys och användning av viktig kunskap för en lyckad implementering av eventuella lösningar.

Läs mer om utlysningens övergripande perspektiv och teman i den fullständiga utlysningstexten på  https://www.nordforsk.org/en/news/urban-test?set_language=en.                                                         


Utlysningsarkivet