Energirelaterad transportforskning 2020

Energimyndighetens konferens ”Energirelaterad transportforskning 2020” ändras i år på grund av ”COVID-19” till att bli en 1-dagars konferens och helt webbaserad.

Med anledning av det osäkra läget med COVID-19 har Energimyndigheten beslutat att göra om konferensen till en 1-dagars webbkonferens.

Konferensen kommer att hållas den 27 oktober 2020 och bestå både av föredrag och ämnesorienterade workshops.

Konferensen kommer att ha följande upplägg:

10:00-11:30 Webbmöte i plenum

 • Inledning av Energimyndigheten och moderatorn Maria Wetterstrand
 • Ungas mobilitet och förväntningar, Ylva Saarinen, Policy in practice och Anna Wallsten, VTI
 • Demonstration av ”Mobilitet som tjänst” i stor skala, Sandra Viktor, Linköpings kommun
 • Hur kan Elfordon samspela med elnätet? Joachim Lindborg, Sustainable Innovation i Sverige AB
 • Resultat från den statliga utredningen ”Utfasning av fossila drivmedel”, Sven Hunhammar, Trafikverket
 • Att förvänta inom batteriområdet, Kristina Edström, Uppsala Universitet

Kl: 12:30-13:15(omgång 1) samt 13:30-14:15(omgång 2)
10-15 stycken parallella ämnesinriktade(workshops)

 • Diskussion och frågestund kring de förinlagda presentationerna. 2x45 minuters workshops i grupper om 5-30 personer med förutsedd ordförande och sekreterare. Mer information och anmälan avseende workshopdelen kommer att gå ut till alla anmälda i början av oktober.

14:30-15:30 Webbmöte i plenum

 • Kort sammanfattning från genomförda ”workshops”
 • Statistik om hur Corona påverkat våra transporter, Maria Melkersson, Trafikanalys
 • Slutsatser från ”Omstartskommissionen”
 • Nya föreslagna styrmedel och forskningsstöd inom området, Energimyndigheten
 • Paneldebatt om Corona påverkan av transportområdet, moderatorn Maria Wetterstrand samt inbjudna
 • Avslut från Energimyndigheten och moderatorn Maria Wetterstrand

Alla Energimyndighetens finansierade projekt inom transportområdet kommer erbjudas att senast 24 september inkomma med en powerpointpresentation avseende sitt projekt.

Vi kommer sedan gruppera dem ämnesvis och lägga upp dem på konferenssidan senast den 27 september.

Projekt utanför Energimyndighetens program kommer att kunna presenteras i mån av plats.

Presentationerna skrivs gärna på engelska men konferensspråket kommer i första hand vara på svenska (ok att ställa frågor på engelska).  

Vi siktar på att vi på nästkommande konferens verkligen träffas live, då just de nya mötena mellan deltagarna är bland det mest uppskattade med denna konferens sedan tidigare.

Anmäl dig här! Sista anmälningsdag är 15 oktober.

 

 

 

Här hittar ni presentationer från 2019 års konferens