Energirelaterad transportforskning 2020

Energimyndighetens konferens ”Energirelaterad transportforskning 2020” ändras i år på grund av ”COVID-19” till att bli en 1-dagars konferens och helt webbaserad.

Med anledning av det osäkra läget med COVID-19 har Energimyndigheten beslutat att göra om konferensen till en 1-dagars webbkonferens.

Konferensen kommer att hållas den 27 oktober 2020 och bestå både av föredrag och ämnesorienterade workshops.

Konferensen kommer att ha följande upplägg:

10:00-11:30 Webbmöte i plenum

  • Dagsaktuella plenum presentationer live på webben
  • Paneldiskussioner
  • Chatforum

12:30-13:15 samt 13:30-14:15 10-15 parallella webbmöten(workshop) grupperade ämnesvis

  • Förinlagda presentationer i PDF-format grupperade ämnesvis kommer att finnas tillgängliga via konferensen webbsida senast 27 september.

  • 2x45 minuters workshop-pass för ämnesvisa diskussioner med ovanstående presentationer som underlag. Grupper om 5 till 30 personer med utsedd ordförande och sekreterare.

Mer information och anmälan avseende workshopdelen kommer att gå ut till alla anmälda senast den 27 september.  

14:30-15:30 Webbmöte i plenum

  • Kort sammanfattning från genomförda workshops
  • Avslutande plenumföredrag samt paneldiskussion 

Alla Energimyndighetens finansierade projekt inom transportområdet kommer erbjudas att senast 15 september inkomma med en powerpointpresentation avseende sitt projekt.

Vi kommer sedan gruppera dem ämnesvis och lägga upp dem på konferenssidan senast den 27 september.

Projekt utanför Energimyndighetens program kommer att kunna presenteras i mån av plats.

Presentationerna skrivs gärna på engelska men konferensspråket kommer i första hand vara på svenska (ok att ställa frågor på engelska).  

Vi siktar på att vi på nästkommande konferens verkligen träffas live, då just de nya mötena mellan deltagarna är bland det mest uppskattade med denna konferens sedan tidigare.

Anmäl dig här!

 

 

image001.png

 

Här hittar ni presentationer från 2019 års konferens