Transporter

Utmaningarna är många på vägen mot en energieffektivare och fossiloberoende fordonsflotta utan nettoutsläpp av växthusgaser. Forskningen handlar både om alternativa drivmedel och energieffektiva fordon men också om systemaspekter.

År 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. För transporter ska energieffektiviteten stegvis öka, fossilberoendet ska brytas och klimatpåverkan minska. Regeringens målsättning är att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

Inom transportforskningen prioriterar Energimyndigheten energieffektiva transportsätt och fordon samt förnybar energi. Även demonstrationsanläggningar på drivmedelsområdet som innefattar ett flertal större projekt är prioriterade.

Den forskning som Energimyndigheten finansierar sker i nära samarbete mellan andra myndigheter, industri, universitet, högskolor och institut. På transportområdet deltar Energimyndigheten bland annat i samarbeten som Transam, Forum för innovation i transportsektorn programmet Fordonstrategisk forskning och innovation (FFI) samt flera internationella samarbeten.

Läs mer om forskningen inom områdena: