dcsimg
Nyheter
NYHET 23 juli 2015

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 17 oktober 2016.

NYHET 24 juli 2015
Hitta projekt i Energimyndighetens projektdatabas

Energimyndighetens projektdatabas innehåller information om de projekt som Energimyndigheten ger stöd till, såväl pågående som avslutade.

NYHET 24 juli 2015
Rikligt regn kan medföra elavbrott

Inför helgen kan vissa delar av Sverige få rikligt med regn. Mycket regn och kraftig vind kan slå ut elen.

Alla nyheter

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.