dcsimg
Tidningen Energivärlden nr 3 2014
Nyheter
PRESS 9 juli 2014

Andra omgången i NER300-utlysningen är klar. EU-kommissionen har fattat beslut om att ge E.ON 1,9 miljarder kronor i stöd till sitt projekt Bio2G. NER300 är en satsning där totalt 300 miljoner utsläppsrätter ska säljas för att finansiera ett antal olika energiprojekt runt om i EU.

NYHET 1 augusti 2014
Utlysning: Forskarskola Energisystem - Tvärvetenskaplig energisystemforskning

Energimyndigheten inbjuder universitet, högskolor och institut att ansöka om tvärvetenskapliga doktorandprojekt till programmet Forskarskola Energisystem (FoES). En del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området Energisystemstudier. Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2014.

NYHET 21 juli 2014
Energimyndigheten svara på remissen ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel”

Energimyndigheten efterfrågar en stabilare situation för styrmedel på biodrivmedelsmarkanden. Myndigheten är positiv till slopandet av taket för skattebefrielse för HVO men anser att skattesatserna för konventionell biodiesel bör ses över.

Alla nyheter

 
Sök våra lediga tjänster
     
Tester av energikrävande produkter
   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.