dcsimg
Läs mer om konferensen Energiutblick
Nyheter
PRESS 24 april 2014

Hållbart ledarskap, producerande konsumenter och smarta städer. Lägg till ett internationellt expertmöte om energiomställning så får du innehållet i Energimyndighetens stora konferens Energiutblick 2014 som hålls den 13-14 maj.

NYHET 24 april 2014
Energiutblick 2014: Framtidens konsumenter som producenter

Fler konsumenter går ihop och söker solcellsstöd och blir egna producenter. Det är en effekt av en mer tillgänglig teknik och en större medvetenhet av en hållbar livsstil. Hur skulle det bli om fler väljer att producera sin egen el och hur påverkas energisystemet om fler väljer att bli producerande konsumenter? Det är några av frågorna som diskuteras i det fjärde poddavsnittet inför Energiutblick om producerande konsumenter.

NYHET 24 april 2014
Energiministern möter miljöteknikföretag i Eskilstuna

It- och energiminister Anna-Karin Hatt besöker imorgon, den 25 april, Energimyndigheten i Eskilstuna för att medverka i ett rundabordssamtal med svenska miljöteknikföretag. Samtalet handlar om förutsättningarna för kapitalförsörjning.

Alla nyheter

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.