dcsimg
Nyheter
PRESS 15 april 2015

Utbyggnaden av förnybar el var under 2014 fortsatt hög, trots ett lägre elcertifikatpris. Den största procentuella ökningen står den svenska solkraften och den norska vindkraften för. Elkonsumentens kostnad för elcertifikaten är fortsatt låg.

PRESS 17 april 2015
Politiskt mål viktigt om vita certifikat ska spara energi

Hur effektiva vita certifikat kan bli beror på syftet och målformuleringen för den energieffektivisering som ska åstadkommas, visar en utredning från Energimyndigheten.

NYHET 15 april 2015
Så avgör du om företaget omfattas av EKL

Nu finns en vägledning för hur stora företag ska fastställa om de omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL). Vägledningen finns att ladda ner eller beställa i Energimyndighetens webbshop.

Alla nyheter

 

    
Tester av energikrävande produkter
   
Energikartläggning i stora företag
 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.