Energimyndigheten

Mina sidor och E-kanalen

Till E-tjänster Mina sidor

Till E-kanalen

Hitta rätt e-tjänst

I Mina sidor kan du ansöka om behörighet och logga in till:

 • Forskning och innovation (utvalda utlysningar)
 • Elbusspremie
 • Elcertifikat och ursprungsgarantier
 • Energikartläggning i stora företag
 • Hållbara bränslen
 • Klimatpremien
 • Statsstödsrapportering för biodrivmedel

Till E-tjänster Mina sidor

I E-kanalen kan du ansöka om stöd till:

 • Forskning
 • Teknikutveckling
 • Marknadsintroduktion
 • Energikartläggning

Till E-kanalen