dcsimg
Nyheter
PRESS 31 mars 2015

Energimyndigheten driver genom programmet för internationella klimatinsatser ett långsiktigt arbete som minskar växthusgasutsläppen i utvecklingsländer och som främjar internationellt klimatsamarbete. Idag får nära 250 klimatprojekt för mer förnybar energi och smartare energianvändning stöd.

NYHET 27 mars 2015
Utlysning: Forskningsmedel inom Vindval

Energimyndigheten och Naturvårdsverket genomför tillsammans kunskapsprogrammet Vindval som tar fram och förmedlar fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö. Totalt omfattar utlysningen cirka 9,5 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är den 29 maj 2015.

NYHET 25 mars 2015
Möte om människan i centrum

Inom regeringsuppdraget Plattform Hållbar stadsutveckling hålls 2015 fyra plattformsmöten. Det första Plattformsmötet äger rum i Göteborg 23 april. Mötet kommer att fokusera på ett av plattformens fokusområden Människan i centrum.

Alla nyheter

 

    
Tester av energikrävande produkter
   
Energikartläggning i stora företag
 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.