Energimyndigheten

E-tjänster Mina sidor

I Mina sidor kan du ansöka om behörighet och logga in till:

Elcertifikat och ursprungsgarantier
Elbusspremie
Hållbara bränslen
Energikartläggning i stora företag
Statsstödsrapportering för biodrivmedel

Utlysningar

Alla utlysningar

Kommande utlysningar

E-kanalen

I E-kanalen kan du ansöka om stöd till:

Forskning
Teknikutveckling
Marknadsintroduktion
Energikartläggning