dcsimg
Läs mer om konferensen Energiutblick
Nyheter
NYHET 15 april 2014

Nu finns Energiläget i siffror 2014 att ladda ner. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken.

NYHET 22 april 2014
Ny gemensam elmarknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen

Myndigheterna har beslutat om att slå ihop Energimyndighetens veckovisa elmarknadsrapport och Energimarknadsinspektionens (Ei) nyhetsbrev Läget på elmarknaden.

NYHET 16 april 2014
Utlysning: Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser

Energimyndigheten och Elforsk genomför tillsammans samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 27 maj 2014.

Alla nyheter

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.