dcsimg
Nyheter
NYHET 25 augusti 2015

Hur ser den internationella utvecklingen ut kring förnybar energi, och vad väntar i framtiden? De frågorna behandlas vid dagens IVA-seminarium där bland annat generaldirektörer från Energimyndigheten och International Renewable Energy Agency, Irena, medverkar i en direktsänd paneldebatt.

NYHET 1 september 2015
Högre priser på förädlade trädbränslen

Priset på förädlade trädbränslen har ökat något under andra kvartalet 2015, medan priserna på skogsflis och biprodukter varit mer stabila. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

NYHET 31 augusti 2015
Energimyndigheten informerar om energismart körning

Under veckan genomförs Däckrazzia – en kampanj i bred samverkan mellan myndigheter och organisationer för att öka medvetenheten kring vikten av att hålla koll på sina däck. Valet av gröna däck kan spara upp till 10 procent av bränslet.

Alla nyheter

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.