dcsimg
Nyheter
PRESS 7 oktober 2015

Energimyndigheten har gett 71 miljoner kronor i bidrag till företaget RenFuel K2B AB för att utveckla och testa sin teknik i pilotskala för att producera förnybar bensin och diesel från skogsråvara.

NYHET 9 oktober 2015
Grönt bränsle i äppelfabriken

Tack vare en energikartläggning kunde Kiviks musteri äntligen ersätta oljepannan med en pelletspanna. Nu kommer 90 procent av bränslet till musteriet från träpellets och målet är att man ska använda pellets gjort på avfall från spannmålsodling. Investeringen på nära 9 miljoner kronor kommer att betala av sig på 2,5 år.

NYHET 9 oktober 2015
Inbjudan: Konferens om energieffektivisering i fastighetsbranschen 12 november

Vad är de senaste trenderna inom energieffektivisering i fastighetsbranschen? Hur kommer Energimyndigheten att arbeta framöver med frågan? Hur kan vi bäst sprida erfarenheter från genomförda projekt och satsningar? Energimyndighetens beställargrupper BeBo (bostäder) och Belok (lokaler) bjuder in till höstkonferens för att diskutera frågorna.

Alla nyheter

 

   
Tester av energikrävande produkter
 
Sök våra lediga tjänster
   
Energieffektivisera i små och medelstora företag
   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.