dcsimg
Tidningen Energivärlden nr 4 2014
Nyheter
PRESS 23 oktober 2014

EU:s medlemsstater röstade nyligen fram ekodesignkrav för att minska luftutsläpp och öka pannors och kaminers effektivitet. Beslutet gäller produkter som används för att elda fasta bränslen för uppvärmning främst i hushållssektorn. De kommande kraven kommer bidra till minskande utsläpp och till att Sveriges biobränsleanvändning effektiviseras.

NYHET 23 oktober 2014
Utlysning: Internationella projekt inom havsenergi - OCEANERA-Net

Energimyndigheten har avsatt 7 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2014 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net on Ocean Energy. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast kl. 12.00 den 18 december 2014.

NYHET 23 oktober 2014
En månads avbrott i naturgasleveranserna kan kosta Sverige två miljarder kronor

Energimyndigheten har gjort en samhällsekonomisk analys av kostnaden för ett tillfälligt avbrott i naturgasleveranserna till Sverige. Analysen visar att en månads avbrott i naturgasleveranserna skulle innebära en samhällsekonomisk förlust på två miljarder kronor.

Alla nyheter

 
Sök våra lediga tjänster
     
Tester av energikrävande produkter
   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.