dcsimg
Nyheter
PRESS 26 maj 2015

Energimyndigheten har beviljat 18,8 miljoner kronor till företaget CorPower Ocean AB för att genomföra tester av sina innovativa vågkraftverk. Projektet ingår som del i ett större samarbetsprojekt inom KIC InnoEnergy,med det spanska energibolaget Iberdrola och det portugisiska forskningsinstitutet WavEC Offshore Renewables.

NYHET 27 maj 2015
Höga ambitioner i det regionala klimat- och energiarbetet

Genom länsstyrelsernas arbete med regionala klimat- och energistrategier har utmanande mål satts och hundratals åtgärder genomförts. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har summerat resultaten från perioden 2010-2014.

NYHET 26 maj 2015
Sveriges import av råolja och drivmedel

Sverige är totalt beroende av omvärlden för sin import av råolja, som 2014 uppgick till strax under 22 miljoner kubikmeter. Den råolja som Sverige importerar kommer framför allt från Nordsjön och Ryssland, vilket är en naturlig följd av vår placering mellan dessa två stora oljeproducerande regioner.

Alla nyheter

 

    
Tester av energikrävande produkter
   
Energikartläggning i stora företag
 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.