dcsimg
Nyheter
NYHET 22 januari 2015

Regeringen har gett Energimyndigheten uppdrag rörande ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet till 2020. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 2002.

NYHET 22 januari 2015
Stubbrytningens effekter på klimat och miljö

Är stubbar ett bra biobränsle? I jakten på biobränslen som ger lägre utsläpp av koldioxid än fossila bränslen är stubbar en hittills nästan outnyttjad resurs. Resultat av forskning om stubbskörd presenteras på en öppen konferens 26 mars på World Trade Center i Stockholm.

NYHET 21 januari 2015
Utlysning: Förnybara drivmedel och system

Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel genomför tillsammans samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. I denna utlysning på totalt 10 miljoner kronor välkomnas projektförslag inom programmets samtliga projektområden. Sista ansökningsdag är 20 mars 2015, klockan 14.00.

Alla nyheter

 

 
Sök våra lediga tjänster
     
Tester av energikrävande produkter
   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.