dcsimg
Nyheter
PRESS 30 juni 2015

Energimyndigheten nylanserar verktyget Energikalkylen med nytt förbättrat utseende. Verktyget hjälper boende i villa och lägenhet att få en översikt över hemmets energianvändning och ger också förslag på åtgärder för att minska den.

NYHET 6 juli 2015
Energikommissionen bjuder in till seminarieserie i höst

Energikommissionen ska möjliggöra en bred politisk överenskommelse för en säker, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Seminarieserien är en del i kommissionens första fas som syftar till att hämta in kunskap och formulera alternativ för framtiden.

NYHET 3 juli 2015
Kurspaket Forskarskola Energisystem

Forskarskola Energisystem är en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Energisystemstudier". Den ska bidra till att omställningen av energisystemet i en hållbar riktning kan genomföras.

Alla nyheter

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.