dcsimg
Läs mer om konferensen Energiutblick
Nyheter
NYHET 15 april 2014

Nu finns Energiläget i siffror 2014 att ladda ner. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken.

NYHET 16 april 2014
Utlysning: Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser

Energimyndigheten och Elforsk genomför tillsammans samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 27 maj 2014.

NYHET 15 april 2014
Utlysning: Samverkansprogrammet Elektra

Energimyndigheten och Elforsk genomför tillsammans samverkansprogrammet Elektra. Sista ansökningsdag är 1 september 2014, klockan 23:30.

Alla nyheter

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.