dcsimg

Elmätare

Ett test av 11 elmätare som ansluts direkt i vägguttaget visar att inte alla klarar att mäta riktigt låga effekter och att de dyrare elmätarna mäter mer korrekt än de billigare.

Dessa elmätare för hushållsbruk ska inte förväxlas med den som nätbolagen använder för att kunna skicka elräkning. Elmätarna sätts enkelt in direkt i eluttaget och därefter är det bara att plugga in den apparat som du vill mäta elanvändningen på, till exempel en lampa.

Hur bra mäter elmätarna?

Testet visar hur noggrant elmätarna mäter i tre intervall: mellan 0–10 Watt, mellan 10–100 Watt och mellan 100–500 Watt. Det är bara fyra av elmätarna som klarar att mäta en så låg effekt som 1 watt, vilket behövs om man till exempel vill mäta standby-förbrukningen hos apparater. Vid högre effekter, till exempel 10 eller 100 watt visar flera av mätarna konsekvent för låga värden, men det finns också elmätare som mäter helt rätt. Ju högre effekt hos apparaten desto mer rätt mäter elmätaren (procentuellt). Generellt mäter de dyrare elmätarna i testet mer rätt än de billigare. 

Alla klarar att skilja på skenbar och aktiv effekt

Samtliga elmätare i testet klarar av att skilja på aktiv och skenbar effekt, vilket är det som är relevant för att kunna mäta en produkts verkliga elanvändning. Om en elmätare endast mäter den skenbara effekten kommer man felaktigt tro att apparaten drar mer el än vad den egentligen gör. Lågenergilampor är ett exempel på en produkt där den så kallade skenbara effekten är större än den aktiva effekten. Testlab utförde därför mätningar på några olika lågenergilampor (1 – 13 W), och testet visar att samtliga elmätare kan skilja på aktiv och skenbar effekt.

Foto: Per Westergård

Testlab 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.