dcsimg

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp är inte alltid så energisnåla som energimärkningen anger. Det visar ett test från Energimyndighetens Testlab av tio kombinerade kylar och frysar.

Tio kyl- och frysskåp har testats av Energimyndighetens Testlab i syfte att kontrollera energimärkningen. De är alla A-märkta, med A, A+ eller A++, alltså de mest energisnåla i handeln. Energiförbrukningen är utgångspunkt för testet och skåpen är inte direkt jämförbara på andra sätt. De är av olika kvalitet och i olika prisklasser, vilket är viktigt att hålla i minnet när man tittar på hur andra funktioner bedömts.

Mätning av energiförbrukningen

I testet har Energimyndighetens Testlab jämfört den energiförbrukning som anges på skåpet med hur mycket el skåpet faktiskt drar. Testresultatet visar att bara tre av de tio skåpen faktiskt använder så mycket el som tillverkaren uppgett. Ett par A-klassade skåp nådde i själva verket bara upp till B-nivån. Det mest energisnåla skåpet i testet är märkt A++ , vilket också stämmer överens med den uppmätta förbrukningen.

- Resultatet visar att toleransvärdena är generöst tilltagna. Förutom att energiförbrukningen får hållas inom vissa intervall så tillåts en felmarginal på 15 procent, menar enhetschef Anita Aspegren på Energimyndighetens Testlab.

Anita Aspegren vill dock inte dra för stora växlar på resultatet utan påpekar att endast ett skåp av varje fabrikat testats. För att kunna dra säkrare slutsatser måste fler skåp testas.

Effektivare kylar och frysar sedan 1995

Många konsumenter väljer idag ett kombinerat kyl- och frysskåp istället för separata enheter. Marknaden för dessa skåp är därför mycket omfattande, cirka 430 modeller. Kylar och frysar drar mycket energi och dessa produkter var de första att blir energimärkta när märkningen i skala A till G infördes 1995. Senare infördes både A+ och A++ för kylar och frysar, vilket visar att de är ännu energisnålare än A.
- År 1995 låg de flesta kyl/frysar i energiklass C. Om man byter ut ett sådant 12 år gammalt skåp mot ett nytt A+-märkt skåp kan man minska sin energiförbrukning för skåpet med runt 50 procent, berättar Anita Aspegren.

Volym, buller och hanterbarhet

Volymen har också jämförts med den volym som anges av tillverkaren, eftersom volymen påverkar energiåtgång. De flesta skåpen har en mindre volym än angivet, både i kyldelen och i frysskåpet. Det kan skilja upp till åtta liter. Ljudeffektnivån, buller, låg i de flesta fallen högre än den decibelnivån som tillverkaren deklarerat på energimärkningen.

- Vi har också undersökt hanterbarheten, för även om det inte var huvudsyftet med testet så är det ju viktig information för konsumenten som ska använda skåpet varje dag, berättar Helena Nilsson på Energimyndighetens Testlab.

- Det innebär att vi tittar på handtagens utformning, hyllornas placering, belysning och kontrollpaneler, liksom hur enkelt det är att rengöra och frosta av skåpet bland annat.
De kombinerade kylarna och frysarnas inredningen har kommenterats, kommentarerna rör sådant som om det går att få överblick över varorna i frysen, om handtagen är greppvänliga, om hyllornas placering går att ändra, om belysningen är för svag eller om lampan är dåligt placerad, eller om kontrollpanelen är lätt att förstå eller inte. En självavfrostande frys är bekväm men har mindre volym. Det är viktigt att det smälta vattnet samlas upp på rätt sätt. Där har några av skåpen brister.

Alla klarade inte att hålla kylan

Helena Nilsson betonar också att några av skåpen inte håller rätt temperatur, vilket är allvarligt för konsumenten. En kyl har för hög temperatur. I ett annat skåp blir det frysgrader även i kylen vid infrysning och i ett tredje blir det för varmt i kylen vid infrysning. Bland de testade skåpen har alla två termostater, utom Whirlpool som bara har en, där termostaten reglerar temperaturen i både kyl och frys.

Testlab 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.