Ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

Ekodesigndirektivet, lagenEkodesigndirektivet, lagen

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

 

Tolkningar av direktiv, lagar och förordningarTolkningar

Tolkningar av direktiv, lagar och förordningar. Energimyndigheten arbetar för att underlätta för svenska företag att uppfylla lagstiftningen.

 

EkodesignprocessenEkodesignprocessen

Här får du en överblick över hur ekodesignprocessen går till.

 

Frivilliga överenskommelserFrivilliga överenskommelser

Frivilliga överenskommelser kan vara ett alternativ till bindande produktförordningar om producenter kan visa att de på frivillig väg kan uppfylla kraven inom ekodesigndirektivet.