Energi- och klimatrådgivning

Energi-och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper dig att bli mer energismart och minska din energianvändning. Energi-och klimatrådgivare hjälper dig med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.  

Opartisk och kostnadsfri

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun.  Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivningen känner till de lokala förhållandena där du bor.

Vem kan vända sig till energi- och klimatrådgivaren?

Energi-och klimatrådgivare ger stöd och råd till:

 • privatpersoner
 • små och medelstora företag
 • bostadsrättsföreningar
 • privata flerbostadshusägare
 • föreningar.

Många vägar till goda råd

För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan du ringa, e-posta eller komma på besök. Du kan också hitta information om energi- och klimatrådgivning på din kommuns webbplats.

En del energi- och klimatrådgivare har ibland rådgivning på bibliotek och andra offentliga ställen. De kan också finnas på villamässor, miljödagar och liknande aktiviteter. 

Exempel på frågor där energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig:

 • Hur du kan minska energianvändningen i ditt hem
 • Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem
 • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
 • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
 • Vilka lampor det finns på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter behov
 • Vilka aktuella bidrag och stöd det finns att söka på energiområdet
 • Rådgivningen omfattar även transporter, som vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser för bilar.