Frågor och svar om informationssatsningen "Elavbrott - vad gör jag nu".

 • Varför informerar vi om elavbrott?

  Vi har förhållandevis väl fungerande energisystem i Sverige idag med relativt få störningar och avbrott. Ändå sker det ibland. Till exempel kan det uppstå elavbrott i samband med höst- och vinterstormar. Värst blir det på vintern, när det är både kallt och mörkt.

  Ett av Energimyndighetens uppdrag inom trygg energiförsörjning handlar om att ge dig som privatperson samlad och lättillgänglig information om vad du själv kan göra så att du inte behöver drabbas onödigt mycket, om det trots allt uppstår ett längre el- eller värmeavbrott.

  Energimyndigheten verkar för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Vi ska även utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiområdet, bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkunskap inom området.

 • Vad är syftet med informationen om elavbrott?

  Ett av Energimyndighetens uppdrag inom trygg energiförsörjning handlar om att ge dig som medborgare en samlad och lättillgänglig information om ditt eget ansvar för krisberedskap. Till exempel om ett längre och omfattande elavbrott sker. Vi ger tips och råd om vad du kan göra för att förebygga och lindra konsekvenser som ett längre elavbrott innebär.

 • Varför går vi ut med en informationssatsning nu?

  Vi informerar om elavbrott just nu av flera anledningar. 

  El- och värmeavbrott kan inträffa när som helst och kan pågå under en längre tid. Nu är det vinter vilket innebär att det är det kallt och mörkt i Sverige. Ett el- och värmeavbrott blir då extra besvärligt. Vi kommer kontinuerligt lyfta information om elavbrott under årets kalla månader.

  Under 2020 pågår en totalförsvarsövning i Sverige (TFÖ 2020). Syftet med övningen är att öka Sveriges motståndskraft, vilket också handlar om den egna krisberedskapen i alla svenska hushåll.