Reservelverk och reservvärme

De flesta villor i Sverige har ett uppvärmningssystem som är beroende av el för att fungera. Ett längre avbrott under vintern kan snabbt bli ett allvarligt problem – både för dig och för huset. Här tipsar vi om vilka hjälpmedel som finns för att säkra värmen.

Reservelverk

Reservelverk är ett hjälpmedel för att husets värmesystem ska få den el som behövs för att fungera under ett elavbrott. 

Ett reservelverk består i princip av en förbränningsmotor och en generator. Motorn i de mindre reservelverken är ofta en bensinmotor, liknande den som sitter på en gräsklippare.  

Generatorn i reservelverket producerar 230 volts växelspänning, precis som husets ordinarie elnät. Det finns även större, 400 volts reservelverk som kan kopplas till en traktor eller som drivs av en egen, kraftfull motor.

De större reservelverken ger tillräckligt hög effekt för att driva rena elvärmesystem.

Tänk på säkerheten

Reservelverk ska alltid ha förberedda inkopplingspunkter Det är därför viktigt att tänka på säkerheten vid installation. Anlita alltid en behörig elinstallatör för att få inkopplingspunkterna installerade. 

Om du skaffar ett reservelverk är det ytterst viktigt att den är anpassad för just dina behov. Risken är annars att känslig elektrisk utrustning förstörs. Kontakta därför alltid en auktoriserad säljare eller installatör och beskriv dina behov före du inhandlar ett reservelverk.  

Energimyndigheten har tagit fram generella köpråd för reservelverk som kan vara till hjälp.

Reservvärme

Reservvärme är värmesystem som fungerar utan el. Hit räknas vedeldade spisar, kaminer och kakelugnar samt portabla kaminer som eldas med fotogen eller gasol.

Tänk på att det finns risk för överhettning i skorstenar till braskaminer om man eldar mer än vad kaminen är dimensionerad för. Överhettning kan i värsta fall leda till bränder i bjälklag och liknande.  

På marknaden finns det också portabla kaminer, vars syfte är att sprida värme. Portabla kaminer kan värma enstaka rum så att det går att vistas i bostaden men de räcker inte till för att värma ett helt hus.

Att tänka på om du har en reservkamin

Om du skaffar en kamin behöver du ta reda på hur du ska hantera olika sorters bränslen och brandfarliga varor.

Du bör också veta vilka förebyggande säkerhetsåtgärder du behöver följa.

Här hittar du några allmänna råd för användning av en kamin:

  • Använd endast det bränsle som är avsett vid eldning.
  • Se till att gasolflaskor står upp under förvaring, användning och transport.
  • När du ska stänga av en gasolkamin – stäng först flaskventilen och sedan kaminens ventil.
  • Se till att kaminen är släckt och kall innan du fyller på nytt bränsle.
  • Läs manualen så att du vet hur kaminen ska hanteras – speciellt vid påfyllning av nytt bränsle.
  • Tänd inga varma kaminer.
  • Kontrollera kaminens slangar, packningar och liknande med jämna mellanrum för att undvika bränsleläckage.
  • Se till att inga brännbara föremål finns i närheten av kaminen.
  • Se till att inga barn leker i närheten så att kaminen riskerar attvältas omkull.
  • Vädra med jämna mellanrum.