Myndigheters rapportering

Här finns sammanfattningar av myndigheters rapportering av regeringsuppdraget Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.