Ekodesign, energimärkning och CE-märkning

Lär dig mer om vad ekodesign, energimärkning, CE-märkning och EU-försäkran är.

EkodesigndirektivetEkodesign

Ekodesign sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

 

 

EnergimärkningenEnergimärkning

Enligt reglerna om energimärkning har återförsäljare av produkter ett särskilt ansvar. Detta gäller både i butik, i reklam och på internet.

 

UppvärmningEPREL

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL kommer att finnas på plats 1 januari 2019. Det kommer vara obligatoriskt för leverantörer.

 

 

 

Vanliga begreppVanliga begrepp

Är du tillverkare, importör eller återförsäljare? Här kan du läsa mer om de olika rollerna och vilket ansvar du har gällande krav på ekodesign och energimärkning för olika typer av produkter.

 

EkodesigndirektivetTolkningar av direktiv, lagar och förordningar

Här hittar du EU-kommissionens svar på vanliga frågor om ekodesign och energimärkning.