Borttagning av energimärkning för dammsugare

Krav på energimärkning för dammsugare är borttaget i alla EU-länder. Märkningen ogiltigförklarades i EU-domstolen den 8 november 2018 och domen vann laga kraft den 18 januari 2019. Här har vi samlat frågor och svar till dig som tillverkare, återförsäljare eller köpare av dammsugare.

Frågor och svar

Vad är det som har hänt?

Ett företag har stämt EU-kommissionen och fått rätt i EU-domstolen med hänvisning till att energimärkningen för dammsugare inte är baserad på hur dammsugare används i verkligheten. Domen vann laga kraft 18 januari 2019 och energimärkningen för dammsugare är därmed ogiltig.

Vad händer med energimärkningen nu?

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny obligatorisk energimärkning för dammsugare, samt reviderade ekodesignkrav. Under tiden finns ingen giltig energimärkning för dammsugare.

Är det fel att energimärka dammsugare nu?

Energimärkningen för just dammsugare är ogiltigförklarad och ska inte användas och det gäller i butik, på internet och i reklam.

Hur ska vi göra med de dammsugare vi har i butik?

Energimärkningsetiketter på dammsugare i butik ska plockas bort eller täckas över.

Hur ska vi göra med de dammsugarna vi har på internet och i reklam?

Energimärkning för dammsugare ska inte finnas på varken tillverkares eller återförsäljares webbsidor. Energimärkning för dammsugare ska inte heller finnas i reklam.

Vad händer med ekodesignkraven för dammsugare?

Ekodesignkraven för dammsugare gäller som vanligt.

Hur påverkar detta mig som konsument?

Eftersom det inte längre finns energimärkningskrav för dammsugare kommer konsumenten inte längre att kunna använda energimärkningen för vägledning vid köp av en dammsugare.

Vad gör Energimyndigheten?

Energimyndigheten kommer att fokusera på att lämna råd och stöd till leverantörer och återförsäljare av dammsugare så att de kan anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Energimyndigheten medverkar i EU-kommissionens arbete med att ta fram nya energimärkningskrav och reviderade ekodesignkrav för dammsugare.

Skicka eventuella kommentarer till: ekode...@energimyndigheten.se

Vad händer med energimärkningen för andra produkter?

Energimärkningen för andra produkter fortsätter att gälla precis som vanligt.

Omfattas dammsugare av EPREL?

Eftersom dammsugare inte har energimärkningskrav så ska de inte läggas in i databasen EPREL som endast är till för produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning. Dammsugar-modeller som redan lagts in i EPREL kommer att raderas. Läs mer om EPREL här.