Arbetsplan 2020-2024

EU-kommissionen tar regelbundet fram arbetsplaner för ekodesign- och energimärkningsarbetet, i vilka det framgår vilka produktgruppers om är närmast prioriterade och varför.

Nu har arbetet startat med arbetsplanen för ekodesign och energimärkning för perioden 2020-2024, vilken ska vara klar i december 2020. 

Information om arbetsplan 2020-2024 finns här. 

Läs om tidigare arbetsplaner här.