Arbetsplan 2020-2024

EU-kommissionen tar regelbundet fram arbetsplaner för ekodesign- och energimärkningsarbetet, i vilka det framgår vilka produktgruppers om är närmast prioriterade och varför.

Under 2021 pågår arbete med att ta fram arbetsplan för 2020-2024 för ekodesign och energimärkning.

Kommissionen har låtit konsulter utföra en förstudie, se här.

Utifrån förstudien kommer sedan kommissionen ta fram ett förslag till arbetsplan 2020-2024 och presentera det för medlemsländerna på ett samrådsform, som Energimyndigheten medverkar på.

Det går att lämna synpunkter på arbetsplanen direkt till kommissionen, se här.

Information m tidigare arbetsplaner hittar du på kommissionens sida om ekodesign här, näst längst ner. Den senaste 2016-2019 hittar du även mer information om här.