Kommande krav belysning

Här finns information om kommande ekodesignkrav och energimärkning för belysning. Lagstiftningen är gemensam för EU-länderna och kommer att ersätta nuvarande lagstiftning 2021.

1 september 2021 kommer de nya ekodesignkraven för belysning att börja gälla (EU 2019/2020). Då träder även en ny energimärkningsförordning för ljuskällor (EU 2019/2015) i kraft. Redan 1 maj 2021 måste vissa parametrar vara ifyllda i databasen EPREL.

Nuvarande lagstiftning gäller fram till den nya träder ikraft

Nuvarande ekodesignkrav och energimärkning gäller fram till de nya kraven träder i kraft.
Läs mer om nuvarande krav.

De nya kraven omfattar även reparerbarhet och återvinning

De nya ekodesignkraven omfattar förutom krav på energieffektivitet och bra funktion även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna belysningsprodukter. Alla ljuskällor ska lämnas till miljöstation när de slocknat så att de tas om hand på rätt sätt.

Bidrar till besparingar på EU-nivå

De nya kraven för belysning beräknas att från och med år 2030 spara cirka 42 TWh årligen inom EU.

Den nya energimärkningen får visas tidigast 1 september 2021

Återförsäljare får tidigast visa den nya energimärkningen för kunder 1 september 2021.

En övergångsperiod på 18 månader

Från 1 september 2021 fram till 1 mars 2023 kommer det att finnas ljuskällor som har nuvarande energimärkning och andra ljuskällor som har den nya energimärkningen. 1 mars 2023 ska alla ljuskällor ha den nya energimärkningen.

Viktigt att tänka på när du märker om ljuskällor

När man märker om en ljuskälla som redan är energimärkt är det viktigt att den nya energimärkningen täcker över den inaktuella märkningen så att inte en och samma ljuskälla har två olika energimärkningar samtidigt.

Energimärkning finns i två storlekar för att passa förpackningen

Energimärkningen ska vara tryckt på förpackningen. Den nya energimärkningen finns i två olika storlekar, en normal storlek som ska användas i första hand och en mindre storlek som ska användas på små förpackningar där den normalstora etiketten inte får plats. Det innebär att det finns krav på att lampförpackningen inte får vara mindre än 20 x 54 mm för att energimärkningen ska rymmas och vara väl synlig på förpackningen.

Belysningsarmaturer och andra produkter med lampor

Belysningsarmaturer och andra produkter (till exempel speglar, skåp eller hyllor), som innehåller ljuskällor som är löstagbara för testning, ska ha information om medföljande ljuskällors energiklass i form av en text i den tekniska dokumentationen och i bruksanvisningen (se Annex V, punkt 2 i EU 2019/2015).  

En belysningsarmatur eller annan produkt som innehåller ljuskällor som inte är löstagbara för testning räknas i sin helhet som en ljuskälla. En sådan produkt ska energimärkas som en ljuskälla med etiketten tryckt på förpackningen.

Belysningsarmaturer utan lampor

Belysningsarmaturer som säljs utan inbyggd eller medföljande ljuskälla ska inte vara energimärkta och det ska inte finnas någon information om energiklass, varken i den tekniska informationen eller i bruksanvisningen. Ett exempel på en belysningsarmatur som ofta säljs utan lampa är en lampfot.

Registrering i EPREL-databasen

Information om alla energimärkta produkter som finns till försäljning i EU ska läggas in i en gemensam produktdatabas – European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Detta enligt ramförordningen (EU 2017/1369) för energimärkning.

Information måste finnas i EPREL för att produkt ska få säljas

Leverantörer eller importörer av ljuskällor ansvarar för att lägga in den tekniska dokumentationen i den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL. Detta gäller även för löstagbara ljuskällor som medföljer exempelvis en belysningsarmatur. Det måste finnas information i EPREL för att produkten ska få säljas på den gemensamma EU- marknaden. Det är EU-kommissionen som är ansvarig för utvecklingen av den tekniska plattformen för databasen.

Produktinformationsbladet i EPREL uppdaterad 1 maj 2021

Informationen i det nya produktinformationsbladet enligt energimärkningsförordningen (Annex V, punkt 1) ska finnas i den europeiska produktdatabasen, EPREL, 1 maj 2021. All data som ska in i databasen enligt den nya energimärkningen för belysning ska finnas i EPREL 1 september 2021.

Via QR-koden finns EPREL-informationen

Den nya energimärkningen har en QR-kod och genom att scanna QR-koden kan återförsäljare och konsumenter ta del av den publika informationen som finns i den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL.

Tidplan för utfasning av lampor enligt ekodesign

Tillåten - Lampor får sättas på marknaden

Utfasad - Lampor utfasade, får ej sättas på marknaden

  1 sept. 2018 1 sept. 2021 1 sept. 2023
Halogenlampor 230 V (utom R7s och G9) Utfasad Utfasad Utfasad
Halogenlampor G9 (230 V) Tillåten Utfasad Utfasad
Lågspänningshalogenlampor G4 och GY6.35 Tillåten Tillåten Utfasad
Övriga lågspänningshalogenlampor Tillåten Utfasad Utfasad
Halogenlampor R7s (230 V), ≤ 2700 lm Tillåten Tillåten Tillåten
Halogenlampor R7s (230 V), ≥ 2700 lm Tillåten Utfasad Utfasad
Lågenergilampor (CFLi) Tillåten Utfasad Utfasad
Lysrör T8 (2,4 och 5 fot) Tillåten Tillåten Utfasad
Lysrör T2 Tillåten Utfasad Utfasad
Lysrör T12 med yttre tändstrimma Tillåten Utfasad Utfasad
Lysrör T12 utan yttre tändstrimma Utfasad Utfasad Utfasad

Undantag från krav finns för vissa tillämpningar enligt Bilaga III i EU 2019/2020

T8-lysrör fasas ut år 2023

T8-lysrör är en vanlig ljuskälla och används i lysrörsarmaturer i till exempel källare, tvättstuga, garage och på många andra ställen. Redan idag finns betydligt effektivare LED-lysrör som har lika bra eller bättre funktion.

T8-lysrören omfattas inte av den nya energimärkningen då de kommer att fasas ut från marknaden med start 1 september 2023. T8-lysrören ska inte förväxlas med T5-lysrör som är något effektivare och smalare i formen. Har du redan armaturer med T8-lysrör i ditt hem så kan du fortsätta använda dessa tills de slocknat.  

Lämna alla ljuskällor på miljöstation

Alla ljuskällor och armaturer med inbyggda ljuskällor som inte går att ta bort ska lämnas till miljöstation när de slocknat så att de tas om hand på rätt sätt.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
26 februari 2021

Tilläggsförordning Energimärkning 2021-340 (svenska)

26 februari 2021

Tilläggsförordning Energimärkning 2021-340 (engelska)

26 februari 2021

Tilläggsförordning Ekodesign 2021-341 (svenska)

26 februari 2021

Tilläggsförordning Ekodesign 2021-341 (engelska)

24 februari 2020

Rättelse ekodesign belysning 2019-2020 (svenska)

Rättelse ekodesign belysning 2019-2020 (engelska)

12 mars 2019

Ekodesign belysning 2019-2020 (svenska)

Ekodesign belysning 2019-2020 (engelska)

12 mars 2019

Energimärkning belysning 2019-2015 (svenska)

Energimärkning belysning 2019-2015 (engelska)