Öka din kunskap om lågenergibyggnader

Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer fler kompetenshöjande insatser inom lågenergibyggande som vänder sig till olika målgrupper.

Energilyftet ökar kunskap om lågenergibyggnader

Energilyftet är en av Energimyndighetens kompetenshöjande satsningar för ökad kunskap om lågenergibyggnader.

Till vem vänder sig Energilyftet?

Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare.

Beställarkompetens (avslutad)

Beställarkompetens var ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF och finansierades av Energimyndigheten. Utbildningarna är inte längre aktuella. För mer information kontakta Sara Akkurt.

Nya glasögon, utbildning för gymnasielärare

Nya Glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan Energimyndigheten och branscherna inom byggsektorn.

Till vem vänder sig Nya glasögon?

Nya Glasögon vänder sig till gymnasielärare på byggprogrammen. De ska i sin tur lära framtidens arbetskraft hur lågenergihus ska byggas och renoveras.

Läs mer om satsningen Nya glasögon.

Energibyggare, kompetenshöjning för byggbranschen

Energibyggare är en kompetenshöjande utbildning, som vänder sig till byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer.

Projektet lyder under EU:s initiativ BUILD UP Skills och finansieras av EU-kommissionen och Energimyndigheten.

Till vem vänder sig Energibyggare?

Energibyggare är riktar sig till de som är yrkesverksamma inom byggbranschen.

Läs mer om Swebuilds satsning Energibyggare.