Kvicksilver

Lågenergilampan, lysröret och kompaktlysröret innehåller kvicksilver, vilket är en förutsättning för att de ska kunna fungera. Trots detta bidrar dessa lampor till att minska de totala utsläppen av kvicksilver i miljön, men det förutsätter också att alla hjälps åt och lämnar lamporna till återvinning.

Kvicksilvret är en förutsättning för att kunna göra lågenergilampor, kompaktlysrör och lysrör energieffektiva. I takt med utvecklingen av lågenergilampor har halten kvicksilver i lamporna minskat. Maximalt tillåtna mängd kvicksilver per lågenergilampa är 2,5 milligram, det finns lampor som bara har runt ett milligram, men äldre lågenergilampor kan innehålla upp till 5,0 milligram, ta hjälp av informationen på lampförpackningen.

Kvicksilvret finns i lampan i form av små kvicksilverdroppar eller fast amalgam, en kvicksilverförening. När lampan tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas. När lampan släckts och kallnar omvandlas ångan åter igen till kvicksilver eller amalgam.

På lampförpackningen ska det finnas information om hur många milligram kvicksilver det finns i lampan. Där ska det också finnas hänvisning till en webbsida där du kan hitta information om återvinning och vad du ska göra om en lampa går sönder.

Lågenergilampan och lysröret bidrar till minskade kvicksilverutsläpp

Eftersom lågenergilampor och lysrör är energieffektiva bidrar de till att elanvändningen till belysning minskar och då behöver man inte producera lika mycket el för att vi ska få samma mängd ljus. Den största källan till kvicksilverutsläpp i luften globalt sett är förbränning av kol. Inom EU produceras en stor del av elen i kolkraftverk, vilket bidrar till koldioxidutsläpp och till delvis okontrollerade utsläpp av kvicksilver.

Trots att lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver bidrar de till att de totala kvicksilverutsläppen för att producera samma mängd ljus faktiskt minskar.

Kvicksilvret ska samlas in

Kvicksilvret i lågenergilampor och lysrör kan lätt samlas in och återvinnas, medan det kvicksilver som sprids via luften inte går att samla in. Därför är det viktigt att du lämnar in alla lampor till kommunens miljöstation för miljöfarligt avfall.

Energieffektiva lampor utan kvicksilver

Lågenergilampor är bara en sorts energieffektiva lampor. För dig som vill ha en energieffektiv lampa utan kvicksilver så finns det LED-lampor och effektiva halogenlampor. Även dessa lampor ska lämnas till miljöstation när de slocknat.