Seminarier och workshops

Under 2019 anordnar vi seminarier till dig som är intresserad och vill veta mer om hur ditt företag kan använda stöden inom Energisteget. Seminarierna är kostnadsfria.

Seminarium – stöd industriföretag i att ta nästa steg efter en energikartläggning

Hur kan du som certifierad energikartläggare använda Energisteget för att stödja fördjupade projekteringar och implementeringar av identifierade energieffektiviseringsåtgärder i kartlagda företag?

Detta seminarium riktar sig till dig som är certifierad energikartläggare och har deltagit i en kartläggning för Lagen om energikartläggning i stora företag av ett industriföretag med SNI 05-33. Det är dessa industriföretag som har möjlighet att söka stöd inom Energisteget. Seminariet är kostnadsfritt. Välkommen!

Datum och plats

23 maj, Scandic Europa Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg
28 maj, Energimyndigheten Rosenlundsgatan 9, Stockholm 

Program

09:30 – 10:00     Kaffe och mingel
10:00 – 11:15     Om Energisteget
11:15 – 12:00     Information om förslag till ändringar inom EKL från 2020
12:00 –               Möjlighet till enskilda samtal med Energimyndigheten

Anmäl dig här

Vid vilket tillfälle vill du medverka?
Vill du boka in ett enskilt samtal?