Vägledande material

Här hittar du det vägledande material som finns för de aktörer som är berörda av lagen om energikartläggning i stora företag.

Energimyndighetens vägledningar till företag

Framsida vägledning för energikartläggning i stora företag

Ladda ner: Vägledning för energikartläggning i stora företag

För företag med en energianvändning över 10 GWh per år.

Framsida - vägledning för energieffektivisering i stora företag

Ladda ner: Vägledning för energikartläggning i stora företag

För företag med en energianvändning under 10 GWh per år.

Framsida vägledning för energieffektivisering i energiföretag

Vägledning för energikartläggning i energiföretag

Denna vägledning innehåller en arbetsgång som kan följas för att få en struktur vid genomförandet av en energikartläggningen för ett energiföretag 

Vägledning för energikartläggning i stora företag 2020-2023 Ladda ner: Vägledning för energikartläggning i stora företag

Inför energikartläggningsperioden 2020-2023.

 

Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration

Ladda ner: Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration

Vägledning för att samordna EKL med energideklarationen - Lag (2018:314) om energideklaration för byggnader.

Framsida - Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Ladda ner: Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Framsida - Vägledning för energikartläggning i stora företag: Så avgör du om företaget omfattas av lagen.

Ladda ner Vägledning för energikartläggning i stora företag: Så avgör du om företaget omfattas av lagen

Vägledning för energikartläggning i stora företag: Inför energikartläggningen

Ladda ner Vägledning för energikartläggning i stora företag: Inför energikartläggningen

GAMMAL!

Framsida - Handel så gjorde vi

Ladda ner Handel - så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning.

Framsida - Industri så gjorde vi

Ladda ner Industri - så gjorde vi

Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning.

 

Vägledningar för olika branscher

Framtagna i samverkan med branschorganisationer.

Bransch/sektor

Vägledande material

Transportföretag

Vägledning för energikartläggning i transportföretag

Fastighetsföretag

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Bygg-, anläggnings- och installationsföretag

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag

Tillverkande företag

Vägledning för energikartläggning i tillverkande företag

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Handels-, service- och tjänsteföretag

Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Energi

Vägledning för Energibolag till lagkravet för energikartläggning av stora företag

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Tillverkande industri

Vägledning för energikartläggning för företag i tillverkande industri
(GAMMAL)

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Transport

Vägledning för energikartläggning i transportindustrin
(GAMMAL)

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Bygg, anläggning och installation

Vägledning för energikartläggning i bygg- anläggnings- och installationsföretag
(GAMMAL)

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Handel

Vägledning för energikartläggning i handelsföretag
(GAMMAL)

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Fastigheter

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag
(GAMMAL)

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

 

Vägledningar kring certifiering av energikartläggare

Vägledning

Framtagen av

Vägledning för certifiering av energikartläggare Energimyndigheten i samråd med certifieringsorgan och SWEDAC samt i samarbete med Energieffektiviseringsföretagen (EEF)
Vägledning för ackreditering av certifieringsorgan Styrelsen för ackreditering och kontroll, SWEDAC