Läs etiketten rätt

Det finns mycket information att få från energimärkningsetiketten. Här får du en vägledning till vilken typ av information du kan få från etiketterna.


Pilar från grönt till rött och bokstäver

På energimärkningen finns pilar från grönt till rött och bokstäver, vanligast är A+++ till D eller A till G. A+++ är effektivast i det första exemplet och A är effektivast på skalan A till G. Vilken energiklass som är effektivast varierar för olika produktgrupper, för till exempel dammsugare är klass A effektivast, för lampor är klass A++ effektivast och för kylar och frysar är A+++ den effektivaste klassen.

Ta hjälp av färgskalan, den bokstav som står i den mörkgröna pilen visar vilken energiklass som är effektivast. Den nedre delen av skalan, med pilar i färgerna gult till rött, används sällan. Märkningen finns i alla EU-länder. Energimyndigheten övervakar att reglerna följs i Sverige.

Jämför även energianvändningen i kilowattimmar

Titta inte bara på energiklassen utan också den faktiska energianvändningen i kilowattimmar i de fall detta finns med på märkningen. Ju högre siffra desto mer energi använder produkten. För de flesta produkter, med undantag för ugnar, så är det energianvändningen per år som visas.

För de flesta uppvärmningsprodukterna anges inte energianvändning på energimärkningsetiketten eftersom den beror så mycket på hur stort ditt hus är och var i Europa huset ligger.

Mycket mer än energi

Andra viktiga egenskaper som buller och volym, eller kapacitet, till exempel hur mycket tvätt eller disk som ryms i maskinen, visas också på energimärkningen. Hur bra tvättmaskinen centrifugerar eller hur bra diskmaskin torkar framgår också av energimärkningen, på en skala från A till G där A är bäst. Detta är egenskaper som påverkar den årliga energianvändningen

Det finns även information om buller, vilket är viktigt för att vi ska kunna ha en bra inomhusmiljö. Ljudnivån utomhus är också viktig att veta för exempelvis luftluftvärmepumpar som kan störa grannarna.

På lampor ska det finnas information om livslängd. På energimärkningen för exempelvis värmepumpar anges effekt. Effekt är ett mått på hur mycket värme som värmepumpen kan ge och är alltså viktigt att veta när du eller din installatör väljer vilken storlek du behöver för att värma ditt hus.

Många energimärkningar visar också funktion

För de flesta vitvaror och lampor visar energimärkningsetiketten även hur väl produkten fungerar. En tvättmaskin ska tvätta rent, en dammsugare ska ta bort damm och en lampa ska kunna återge färger på föremål på ett bra sätt. Det finns dock några produkter som inte har krav på funktion och det är ugnar och tv.

För luftluftvärmepumpar är det viktigt att titta efter energiklassen för kallt klimat, eftersom tillverkarna bara är skyldiga att deklarera värmepumparna för så kallat europeiskt medelklimat. Eftersom luftluftvärmepumparna hämtar värmen från uteluften så har det betydelse i vilket klimat värmepumpen installeras och används. Alla luftluftvärmepumpar är inte märkta för kallt klimat, men om många konsumenter efterfrågar detta blir tillverkarna uppmuntrade att ändra på det.

Konsumenten har rätt att få veta innan köpet

Som konsument har du rätt att få veta energianvändningen innan du handlar. Butiken ska se till att alla produkter är märkta och tillverkaren ansvarar för att informationen på märketiketten är riktig. Även när du handlar på internet har du rätt att få informationen och den förekommer också i vissa annonser.

Energimärkning för kombinationer av produkter vägleder ännu mer

För pannor, värmepumpar och varmvattenberedare finns en ny typ av märkning som ger information om systemet produkterna ingår i. För att visa att uppvärmningen blir mer effektiv om en panna eller värmepump kombineras med en temperaturregulator och/eller solvärmeutrustning finns det en energimärkningsetikett som sådana kombinationer ska märkas med. På samma sätt ska varmvattenberedare som kombineras med solvärmeutrustning märkas med en etikett för kombinationen.

När du köper exempelvis en värmepump kombinerat med solfångare, ska det finnas både en energimärkningsetikett för värmepumpen och en för kombinationen. Det här gäller oavsett om du köper paketet från en tillverkare, återförsäljare eller din installatör.

Ekodesign ställer krav på effektivitet och bra funktion

Utöver energimärkningen finns det ekodesignkrav på många produkter. Kraven gäller energieffektivitet och bra funktion vilket innebär att det bara får tillverkas och säljas produkter som klarar dessa krav.

Snart finns även energimärkning på

  • Kakelugnar, pellets- och braskaminer
  • Rumsvärmare för gasformiga och flytande bränslen