De här sidorna är till för dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken i kommuner eller på länsstyrelser. Energimyndigheten har ett tillsynsvägledande ansvar och stöttar kommuner och länsstyrelser i sin tillsyn av energihushållningen.

Energimyndigheten har tagit fram informationsmaterial om energieffektivisering som kan vara till nytta både i mötet med företagen och för företagen själva. De flesta broschyrer går att ladda ner i pdf-format eller beställas i tryckt form från vår publikationsservice. Här finns även webbinarier att se och lyssna på.

Broschyrer om energitillsyn

Energimyndigheten har tagit fram tre broschyrer om tillsynsvägledning.

Vägledning för energitillsyn - Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall

En djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter

Ladda ner eller beställ

 

Tillsyn över energihushållning - Vad är det som gäller?

En översikt för tillsynsmyndigheter.

Ladda ner eller beställ

 

Tänk längre! Vinn-vinn när företag effektiviserar energianvändningen

En broschyr riktad direkt till företag för att de ska kunna uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning.

Ladda ner eller beställ


Metodstöd för systematiskt och strukturerat energiarbete

Materialet som har tagits fram består bland annat av ett självskattningsverktyg, där företaget kan se hur de ligger till i sitt energiarbete. Det finns även branschvisa vägledningar för bästa teknik, en guide för hur du tar fram en åtgärdsplan samt filmer som visar på goda exempel hos företag som varit framgångsrika i sitt energiarbete. www.energimyndigheten.se/metodstod

Företagets energitrappa samt självskattning

energitrappa

Åtgärdsplaner för energieffektivisering 

åtgärdsplaner.jpg 

Branschvisa vägledningar för bästa teknik inom energihushållning

branschvis.jpg

Inspirerande filmer från företag i olika branscher

filmer

 

Webbinarier om metodstöden

"Branschvisa vägledningar" med Frida Simonson från Länsstyrelsen i Jönköpings län:

 

"Företagets energitrappa" med Malin Karlsson från Länsstyrelsen i Västa Götaland:

 

"Bättre åtgärdsplaner" med Niklas Hansson från Länsstyrelsen i Skåne:

 

 

Energieffektivisering i företag

Det finns en rad handböcker som ger vägledning gällande metoder och verktyg för energianvändning i företag. Därutöver finns information om styrmedel vid sidan av tillsynen.

Träindustri

Använd energi mer effektivt i träindustrin (kortversion) | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Energihushållning i träindustri – en vägledning för bästa teknik | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Livsmedelsindustri

Använd energi mer effektivt i livsmedelsindustrin (kortversion) | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Energihushållning i livsmedelsindustri – en vägledning för bästa teknik | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Effektreduktion och nyttjande av restvärme

Använd energi mer effektivt genom effektreduktion och nyttjande av restvärme (kortversion) | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme – en vägledning för bästa teknik | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

 

Broschyren Energikoll i små och medelstora företag kan användas som stöd i tillsynsarbetet men också delas ut vid besök hos verksamhetsutövarna.

Energieffektivisering i jordbruk

Nu finns det vägledningar samt en inspirerande film om energieffektivisering inom jordbruk. Materialet riktar sig till direkt till jordbruksföretag men även till tillsynspersonal som arbetar gentemot jordbruk på olika sätt.

Du hittar allt material på www.energimyndigheten.se/jordbruk

Ta stöd av kommunala energi- och klimatrådgivaren

Mycket material har tagits fram som stöd för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Broschyrerna har en rådgivande inriktning, men ett urval av dessa kan även vara användbara i tillsynsarbetet.

Här hittar du bland annat energiguider för både företag och kommun samt presentationsserier med talarmanus.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet mellan Sveriges länsstyrelser samt centrala myndigheter.

Miljösamverkan Sverige har även tagit fram en handledning för energifrågor vid tillsyn och genomfört utbildningar inom energiområdet.

Dokumentation från Miljösamverkan Sverige finns här

Inspiration, råd och erfarenheter samlade i en utbildningsfilm: