Anmäl en bristfällig produkt eller butik

Energimyndigheten tar emot klagomål, rapporter och tips om brister i produkter eller butiker som ni misstänker inte uppfyller gällande ekodesign- eller energimärkningskrav. Energimyndigheten granskar samtliga klagomål och bedömer om det finns en anledning att göra en kontroll.

Tänk på att din anmälan blir en offentlig handling. Om vill du vara anonym ska du inte ange dina kontaktuppgifter. För att vi ska kunna göra en så grundlig undersökning som möjligt uppskattar vi om du kan ge oss så utförlig information som möjligt.

De fält som är obligatoriska är markerade med en stjärna (*).