Produktgrupper

Här kan du se vilka produktgrupper som berörs av ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen.

Arbetet med att ta fram ekodesignkrav och/eller krav på energimärkning sker parallellt. För vissa produkter är det helt nya krav som tas fram och för andra är det revidering av befintliga krav. För många produkter finns både förslag till ekodesignkrav och förslag till energimärkningskrav, medan det för andra bara finns förslag till ekodesign eller energimärkning.

Dokument från EU-kommissionen och förstudieunderlag

Under varje produktgrupp kan du ta del av relevanta dokument från EU-kommissionen. Underlagen (förstudierna) tas fram av konsulter på uppdrag av EU-kommissionen, som sedan utformar förslag till produktkrav. Vi publicerar dokumenten på respektive produktgruppssida allteftersom de blir klara. Se också vår läsinstruktion för de olika dokumenten.

Produktgrupper A-Ö
Ackumulatortankar
Avbrottsfri kraftförsörjning (UPS)
Belysning
Bildbehandlingsutrustning:kopiatorer, faxar, scannrar med mera (Energy star)
Cirkulationspumpar
Dammsugare 
Datorer och servrar (Energy star) 
Datautrustning och servrar (professionella) 
Digitalboxar avancerade 
Digitalboxar enkla 
Diskmaskiner (hushåll) 

Däck (förordning 1222/2009) 

Elektriska motorer (som ej ingår i lot 11) 
Elektriska kompressorer (särskilt kompressorer som ej ingår i lot 11 eller 30) 
Elmotorer 0,75 – 375 kW 
Externa nätaggregat (EPS) 
Fastbränslepannor 
Fläktar 

Fönster 

Rundstrålande lampor 
Kaffebryggare (hushåll) 
Köksfläktar 
Kylar och frysar (professionella) 
Kylar och frysar (hushåll) 
Kylar och frysar (kommersiella) 
Luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat
Ljud- och bildutrustning 
Luftkonditionering och luftluftvärmepumpar 
Pannor (gas/olja/el) och
värmepumpar (för vattenburna centralvärmesystem) 
Pumpar (inklusive motorer, varvtalsstyrning) för privata pooler etc.
Pumpar (inklusive motorer, varvtalsstyrning) för avloppsvatten 
Pumpar (vatten) 
LED-lampor och riktade halogenlampor
Rumsvärmare (kaminer, elradiatorer med mera) 
Smarta apparater
Spisar och hällar (hushåll) 
Standby-, off-mode samt nätverksstandby 
Torktumlare (hushåll) 
Transformatorer 
Tv-apparater 
Tvätt- och diskmaskiner, torktumlare (professionella) 
Tvättmaskiner (hushåll) 
Ugnar, el/gas (hushåll) 
Ugnar (industriella och laboratorie) 
Varmvattenberedare
Vattenarmaturer 
Verktygsmaskiner 
Ventilation i lokaler och hushåll 
Väg- och kontorsbelysning 
Värmepumpar (bergvärme m.m.)
Värmepumpar (luft-luft)

Ångpannor