Kommunal fastighetsägare tar rollen som flexibilitetsleverantör i Uppsala

Uppsalahem AB gör ett åtagande för att reducera eleffektuttaget i tre av sina bostadsområden i Uppsala. Syftet är att bidra till ett mer hållbart energisystem, med fortsatt funktion och expansion av Uppsala i väntan på att kapaciteten i elnätet ska byggas ut.

Deltagande organisationer

Sammankallande organisation: Uppsalahem AB

Lösningen går ut på att vid behov styra bort frånluftsvärmepumpar i fastigheterna. I dagsläget sker det i områdena Källsprånget, Klockarbo och Klockarlunden. Visionen är att kunna styra fler anläggningar framöver, och att kunna använda liknande styrning även under uppbyggnaden av nya fastigheter.

Uppsalahem tillgängliggör den styrbara effekten som en produkt på flexibilitetsmarknaden som skapats inom CoordiNet-projektet, där effekten kan avropas vid behov.

Den eleffekt som tillgängliggörs i nuläget är 150 kW, förhoppningen är att öka effekten i kommande delprojekt.

Lösningen har tagits fram i samverkan med Ngenic AB och Schneider Electric AB.

Bidrag till sektorsstrategierna

Strategiska områden inom sektorn Flexibelt och robust energisystem:

  • Öppna och innovationsdrivande marknader
  • Resurseffektivt användande av infrastruktur
  • Främjade flexibilitetsförmåga i hela energisystemet

Strategiska områden inom sektorn Resurseffektiv bebyggelse:

  • Smart bebyggelse
  • Funktionellt byggnadsbestånd