Strateginod EnergHy

Svea Vind Offshore AB åtar sig att utveckla en strateginod som ska introducera vätgas som en hållbar energibärare i samhället. Med fossilfri vätgasframställning ska Svea Vind skapa samarbeten, synergier och affärsmodeller med andra aktörer och initiativ.

Deltagande organisationer

Sammankallande organisationer: Svea Vind Offshore AB

Deltagande organisationer: 

Sammanfattning

Genom demonstration och genomförande av multidisciplinära samarbeten ska strateginoden hitta tekno-ekonomiskt hållbara lösningar för att visa på möjligheterna med vätgasens roll i ett hållbart energisystem.

De långsiktiga målen är:

 • Underlätta samt påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.
 • Introducera vätgas i samhället som energibärare i ett framtida hållbart energisystem, transportsystem och produktionssystem.
 • Skapa affärsmodeller som tar vara på samtliga möjligheter relaterade till grön vätgasframställning.
 • Skapa samarbeten/synergier med andra aktörer och initiativ för att stärka genomslagskraften för omställningen mot fossilfrihet.
 • Inspirera andra aktörer, nationellt/internationellt, till samarbeten samt handling genom att skapa konkreta exempel på hållbarhet och lönsamhet.

Bidrag till sektorsstrategierna

Strategiska områden inom sektorn Flexibelt och robust energisystem:

 • Främjad flexibilitetsförmåga i hela energisystemet
 • Öppna och innovationsdrivande marknader

Strategiska områden inom sektorn Produktion i världsklass:

 • Resurseffektiv produktion
 • Resurseffektiva produkter
 • Samverkan i systemet

Strategiska områden inom sektorn Fossilfria transporter:

 • Transporteffektiva och fossilfria godstransporter
 • Transportinfrastruktur