CoordiNet-forum 6 - Nu höjer vi effekten på flexmarknaderna!

Just nu pågår demonstrationer av flexmarknader i Uppland, Skåne, Västernorrland/Jämtland samt på Gotland. Delta i en diskussion om hur flexmarknaderna behöver utvecklas, hur flexibilitetsleverantörer och aggregatorer kan få fungerande affärsmodeller, samt hur mängden flexibilitet som erbjuds på marknaderna på sikt ska kunna öka. Energimyndigheten kommer även informera om Sektorsstrategin för Flexibelt och robust energisystem.

Datum

6:e maj kl. 09:00-12:00

Preliminär agenda:

  • Viktigaste erfarenheterna från demonstrationerna vintern 20/21
  • Roadmap till en flexibilitetsmarknad:
    • Hur ska produkterna för marknadsmässiga köp i Sverige se ut? Fungerar de för alla DSO:er och för alla energiaktörer?
    • Hur sker en effektiv samordning mot övriga energimarknader (marknadsdesign)?
    • Hur kan riskerna sänkas för nätägare, aggregatorer och flexleverantörer?
    • Hur kan resultaten från CoordiNet-demonstrationerna skalas upp?  

Mer information: 

CoordiNet ska utveckla lokala marknader för flexibla kunder. Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät har tillsammans med Uppsala kommun, Expektra, Energiforsk och andra aktörer i Europa sökt medel från EU:s ramprogram Horizon2020 för att frigöra effektflexibilitet för att möta elnätens framtida utmaningar. Koordinering mellan TSO/DSO/kund kommer att testas på regionala marknader med system- och flexibilitetstjänster.  

Flexibelt och robust energisystem är en av Energimyndighetens Sektorsstrategier för energieffektivisering. Strategin bidrar till att öka möjligheten att nå effektiviseringsmålet genom att ta vara på systemperspektiven när det gäller resurseffektiv energianvändning. Genom att genomföra långsiktigt resurseffektiva åtgärder kan flera mål nås samtidigt.

 Sista anmälningsdatum är den 4 maj