Strategiernas innehåll

Inom fem olika samhällssektorer har näringsliv och offentliga aktörer identifierat ett antal strategiska områden för energieffektivisering. På varje sådant område formuleras avgörande frågor som behöver åtgärdas, och inom varje fråga tas sedan ett antal konkreta åtaganden fram.

Strategiernas beståndsdelar.

Se nedan de fem sektorerna och innehållet i deras respektive strategi. På sidan Pågående åtaganden hittar du alla konkreta åtaganden som har startat.