Beställargrupper och nätverk

Energimyndigheten har under många år finansierat beställargrupper och nätverk för att skapa en plattform för nära samverkan mellan branschaktörer och staten i syfte att minska energianvändningen i byggnader. Just nu driver Energimyndigheten sex svenska nätverk tillsammans med branschens aktörer.

Syftet med beställargrupperna och nätverken är att skapa en mötesplats och en plattform där stat, näringsliv och akademi tillsammans kan utveckla energieffektiva metoder, skapa goda exempel och göra demonstrationer samt korrigera marknadshinder.

Just nu pågår sex beställargrupper och nätverk

LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning
Belok Beställargruppen lokaler
BeBo Beställargruppen bostäder
BeLivs Beställargruppen livsmedelslokaler
BeSmå Beställargruppen för småhustillverkare
EnReSa Innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen