Rapportera Energisteget

Efter projektets genomförande ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten som redovisar hur arbetet gått.

Så rapporterar du

Datum för när du senast ska slutrapportera står i ditt beslut. Du kan utforma rapporten som du vill men som hjälp har vi tagit fram en rapportmall. Om du inte vill använda mallen är det ändå är bra om du använder samma rubriker.

Rapportera investeringsstöd

Rapportera projekteringsstöd