dcsimg

Stöd för energikartläggning

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning.

10 % - besparing av energiEn energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka kostnader företaget har för energin. En energikartläggning innehåller förslag på hur företaget kan energieffektivisera processer och hjälputrustning så att de använder mindre energi. Det gör att företaget behöver betala mindre för energin vilket ger en ökad konkurrenskraft och en bättre miljö.

Hur mycket stöd kan man få och för vad?

Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan, dock maximalt 50 000 kronor. Det finns konsulter med specialkunskap om energi som kan utföra energikartläggningar och hjälpa företag att ta fram en energiplan. Om det finns personal på företaget med liknande kompetens kan företaget utföra energikartläggningen självt och planera vilka energibesparande åtgärder som ska genomföras samt när dem ska genomföras.

För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten vissa krav på vad en energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Läs mer om hur du ska beräkna den stödsumma ditt företag ska söka.

Vem kan söka stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som exempelvis bostadsrättsföreningar. Under Frågor och svar kan du läsa mer om definitionen av små och medelstora företag.

När får man inte stöd?

Ditt företag kan inte söka stödet:

  • Om företaget har fått energikartläggningsstöd utbetalat under föregående stödperiod 2010-2014
  • För en energikartläggning som har fått annan offentlig finansiering eller som har finansierats av EU
  • Om företaget omfattas om Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
  • Om företaget äger byggnader som enligt lag ska ha en energideklaration men som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen
Kontakta oss via e-post
Lara Kruse 016-544 23 85
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.