dcsimg

Energikartläggningscheckar

Under perioden 2010-2014 har företag kunnat söka medel, maximalt 30 000 kronor, för att göra en energikartläggning. En översyn inför ett nytt energikartläggningsstöd pågår. Just nu går det inte att söka detta stöd. En revidering av förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning skedde den 1 januari 2015. Mer information om stöd till små- och medelstora företag kommer under april.

Om energikartläggning

En energikartläggning ska vara ett beslutsunderlag för att optimera företagets energianvändning. Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet, byggnaderna, interna transporter med mera. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning.

Energikartläggning minskar företagets kostnader

Energipriserna i Sverige har varit låga i jämförelse med andra länder. Under de senaste åren har de dock ökat och det ser ut att fortsätta. För att svenska små och medelstora företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden krävs det att energikostnaderna minskar. En energikartläggning som resulterar i energieffektivisering är ett bra sätt att förbättra konkurrenskraften för ditt företag samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.