Energirelaterad fordonsforskning

Energimyndighetens stora fordonskonferens, Energirelaterad fordonsforskning hölls den 4-5 april 2016 i Göteborg.

Fullständigt program till Energirelaterad fordonsforskning 2016

Abstracts för presentationerna

Presentationer från årets program

Om Energirelaterad fordonsforskning

Energirelaterad fordonsforskning 2016 täckte områdena förbränning för förnybara drivmedel, elvägssystem, hybrid- och laddfordon, elinfrastruktur, energilager, lättvikt och motståndsreduktion, avgasefterbehandling, hjälpsystem samt vätgas och bränsleceller.

Programmet innehöll ett 80-tal projektpresentationer från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss Greger Ledung, 016-544 21 21 eller Peter Kasche, 016-544 20 91.