Certifikatregistret Cesar

I Cesar annulleras elcertifikat för uppfyllelse av kvotplikten.

Kontrollera att ni har tillräckligt med elcertifikat inför annulleringen

För att kontrollera att ett tillräckligt antal elcertifikat finns placerade på ert certifikatkonto inför den 6 april behöver den som är behörig användare till ert certifikatkonto logga in i certifikatregistret Cesar.

Det är endast behöriga användare för företaget som kan logga in på ditt eller ert företags certifikatkonto. Antingen har ni anmält kontoansvarig tidigare, eller så måste ni göra det nu så att någon får behörighet att logga in på certifikatkontot.

Om ni inte vet vem som är kontoansvarig eller behörig för ert företag, kan ni skicka frågan till ces...@energimyndigheten.se

Behörighet i Cesar anmäler ni genom att använda E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som ni finner genom att logga in via Mina sidor. Om du inte har behörighet i E-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier sedan tidigare så kan du ansöka om behörighet på den här sidan. Via E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” kan ni också anmäla byte av kontoansvarig.

Om ni inte har möjlighet att ansöka om behörighet i e-tjänsten kan ni använda formuläret Anmälan om certifikatkonto - Formuläret används även för anmälan om byte av kontoansvarig, och kan mejlas till regist...@energimyndigheten.se.

Den som är registrerad som kontoansvarig för ert certifikatkonto kan sedan som inloggad, ge fler användare åtkomst till kontot.

På Cesars webbsida finns användarmanualer (till exempel Skapa fler användare) för Cesar, under Manualer.

Behöver vi flytta över elcertifikat till vårt konto benämnt ”Konto för annullering”?

Det är endast om ni önskar att specifika elcertifikat ska annulleras som ni behöver föra över dem till annulleringskontot ”Konto för annullering”. I annat fall annulleras era äldsta elcertifikat oavsett på vilket av era konton som ni har dem registrerade (dock ej låsta certifikat).

I de fall ni flyttar över elcertifikat till ert annulleringskonto, men det inte är ett tillräckligt antal för att uppfylla er kvotplikt, kommer de certifikat som finns på annulleringskontot att annulleras i första hand, och därefter annulleras de äldsta certifikaten från era andra konton.