Elproducent

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. På denna sida finns svar på vanliga frågor om elcertifikat för dig som är producent av förnybar el.

För att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt ha timvis mätning på din anläggning. Elproduktionen ska rapporteras till kontoföringssystemet Cesar.

Att ansöka om elcertifikat kostar ingenting. Men det finns andra kostnader som tillkommer i samband med att du ansöker och tilldelas elcertifikat.

På denna sida finns stegvis information om hur du går till väga för att ansöka om elcertifikat. Ytterligare information som kan hjälpa dig när du ska fylla i din ansökan och vad du ska tänka på vid mätning och rapportering finns på webbplatsen Vanliga frågor vid ansökan.

Elcertifikaten får du av staten, själva intäkten får du när du säljer dina elcertifikat. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat, vilket innebär att tillgången och efterfrågan sätter priset på elcertifikaten som därmed varierar över tid. Prisinformation för elcertifikat hittar du här.

När en anläggning är godkänd för tilldelning av elcertifikat utfärdas elcertifikatlöpande den 15:e varje månad på basis av den elproduktion som sker i anläggningen.

Elcertifikaten registreras på producentens konto i kontoföringssystemet Cesar. Handel med elcertifikat sker direkt mellan två parter såsom producenter, elleverantörer och elhandlare eller via mäklare.