Ansökan

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Om du vill ta del av elcertifikatsystemet och ursprungsgarantier behöver du skicka in en ansökan till Energimyndigheten. På så sätt kan du få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

 Klicka på länkarna nedan för att få mer information om respektive steg:

  1. Innan du ansöker
  2. Så ansöker du
  3. När du har ansökt
  4. När din anläggning är godkänd
  5. Om något ändras  

Stoppdatum

Den 31 december 2021 är stoppdatum för nya anläggningar  vilket innebär att nya anläggningar eller verk som tagits i drift efter stoppdatum inte blir berättigade elcertifikat. 

Regeringens beslut

Årsavgift 200 kr

Från och med 1 juli 2021 har en årsavgift för elcertifikatskonto på 200 kr införts.

Information om kontoavgiften

Så gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Regeringens beslut