Innan du ansöker

Om du har solceller bör du först avgöra om det är relevant för dig att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier. Innan du ansöker behöver du också hitta en köpare av dina certifikat.

För att avgöra om det är relevant för dig att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier kan du göra en bedömning av lönsamheten. För en villaanläggning med en installerad effekt på 10 kW kan intäkten från elcertifikat röra sig om 10 till 20 kr/år. Kostnaden för att ha ett elcertifikatkonto är 200 kr/år (införs från 1 juli 2021). Observera att hanteringen av certifikaten/garantierna även medför administrativt arbete. Om du har solceller kan du gärna använda dig av Solelkalkylen.

Intäkten för certifikaten får du när du säljer dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Du behöver hitta en köpare av elcertifikaten och ursprungsgarantierna innan du ansöker. Du ansvarar själv för att sälja dina certifikat. Köpare är aktörer med kvotplikt, främst elleverantörer.

Du kan välja att endast sälja din överskottsel och då behöver du inte ansöka om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier eller ha ett Cesarkonto. Du behöver dock avtala med en motpart om din elförsäljning, vilket Energimyndigheten inte är involverad i.

Hur stort är ett genomsnittligt överskott?

En genomsnittlig villaanläggning ligger på ungefär 5 kW. Med 1 000 soltimmar ger detta en total produktion på 5 000 kWh/år. Om nätägarens mätare används för mätning och rapportering för elcertifikat leder detta till att endast överskottselen kan användas för elcertifikat. Om hushållet använder 50 procent av solelproduktion medför det ett överskott på ungefär 2 500 kWh/år. Detta ger 2,5 elcertifikat/år.

Årsavgift 200 kr

Från och med 1 juli 2021 har en årsavgift för elcertifikatskonto på 200 kr införts.

Information om kontoavgiften

Så gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Regeringens beslut

Information som du behöver från nätägaren/rapportören

  • Anläggnings-ID (för produktion)
  • Nätområdes-ID
  • Ediel-ID
  • Mäts anläggningens elproduktion per timme? JA/NEJ
  • Rapporteras produktion i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät? JA/NEJ
  • Nätägarens/rapportörens namn och organisationsnummer.

Information som du behöver från installatören

  • Anläggningens installerade effekt i kilowatt (kW)
  • Anläggningens beräknade normalårsproduktion i megawattimmar (MWh)
  • Antal produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt (för solcellsinstallationer gäller att en växelriktare = en produktionsenhet)