Marknadsstatistik

På denna sida finns statistik om elcertifikatsystemet.

Årsrapport - se listan över publikationer

I högerspalten under "Publikationer" finns länk till den årligt återkommande publikationen om den svensk-norska elcertifikatsmarknaden. Där presenterar vi övergripande information om elcertifikatsystemet med ett avslutande tabellavsnitt.

Kvartalsrapport - se listan över dokument

Rapport som anger status för elcertifikatsmarknaden och som Energimyndigheten uppdaterar kvartalsvis. Den visar elcertifikatsberättigad elproduktion, prisutvecklingen samt information om förväntad kvotpliktig elanvändning. Rapporten innehåller tal för både Norge och Sverige.

Godkända anläggningar

Dokumentet visar anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat i Sverige. Listan uppdateras varje dag.

Planerade projekt

Listan innehåller en sammanställning av offentlig information om planerade projekt i Sverige med olika brytdatum.

Kvotpliktiga aktörer 2018-04-01

Här presenterar vi de företag och privatpersoner som är eller har varit registrerade som kvotpliktiga inom elcertifikatsystemet.

Kvotpliktiga 2017

Listan innehåller registrerade kvotpliktiga företag som deklarerat för det års elanvändning och elförsäljning som framgår av dokumentnamnet.

Detaljerade uppgifter elcertifikatsystemet

Dokumentet innehåller uppgift om kvotpliktig el, antal utfärdade samt annullerade elcertifikat, reserv av elcertifikat och kvotpliktsavgift för respektive år. Uppgifterna är sammanställda utifrån deklarationer som kvotpliktiga företag årligen lämnar till Energimyndigheten.