Vad beror de höga energipriserna på?

De höga energipriserna inom EU och på global nivå har fått konsekvenser för de svenska konsumenterna – det gäller både elpriser och drivmedelspriser. Men vad beror det på? På den här sidan har vi samlat frågor och svar.

Vad beror de höga energipriserna på?

När det sker förändringar i utbud eller efterfrågan så kan det dröja ett tag innan marknaden hittar tillbaka till en balans. Under den tiden så kan priset svänga mer än vanligt. Detta märktes tydligt under covid-19-pandemin när det blev en jättestor minskning i energianvändningen. Producenter inom energisektorn började då dra ner sin produktion och skjuta på investeringar. När energianvändningen sedan ökade igen, var inte utbudet i balans med efterfrågan, vilket ledde till höga energipriser. 

Är det energibrist?

Nej, men däremot har vi en obalans mellan utbud och efterfrågan på energi i nuläget, vilket gör att priset ökar. Framförallt gäller det på naturgasmarknaderna i Europa där priserna har gått upp mycket under pandemin. Det får direkta och indirekta effekter för dig som konsument när du handlar el eller drivmedel, både i Sverige och Europa.

Kommer energipriserna alltid vara höga?

Svaret skiljer sig lite beroende på vilken energi man tänker på. När det gäller elpriserna i Sverige är det sannolikt att vi kommer se låga priser igen. Däremot kan priserna variera mer eftersom andelen vind- och solkraft ökar och är väderberoende.

För olja och naturgas är det möjligt att vi kommer se en högre genomsnittlig prisnivå framöver. Det beror på att många länder har prioriterat att fasa ut kol först, vilket ofta ersätts av främst naturgas och delvis olja. Därmed ökar efterfrågan och även priset.

För att nå klimatmålen behöver det fossila ersättas med förnybara energikällor. Det gör vi genom att bland annat lägga på en kostnad för utsläppen från de fossila bränslena, vilket förstås påverkar priset. En omställning måste ske i både efterfrågan och produktion. Tills vi har gjort det kommer vi se svängande priser för olja och naturgas. 

Varför påverkas vi i Sverige av höga naturgaspriser?

 I Sverige använder vi lite naturgas, men påverkas av att man i Europa använder mycket naturgas. Omkring en femtedel av Europas elproduktion kommer från naturgas och nästan lika mycket kommer från kol.

Det svenska elsystemet är sammankopplat med resten av Europa. Det gör att priserna i Sverige och Norden påverkas av prisutvecklingen på den europeiska elmarknaden.

Samtidigt finns det överföringsbegränsningar mellan norra Sverige, där den största produktionen finns, och södra Sverige där den största elanvändningen sker. Ju högre el-efterfrågan i södra Sverige, desto mer påverkas de svenska elpriserna av de europeiska priserna eftersom import från Europa då blir mer prissättande i södra Sverige. 

Vad kan Sverige göra åt de höga energipriserna?

Energipriserna är kopplade till tillgången på energi. De höga priserna är en signal till marknaden om att det finns utrymme att bygga fler anläggningar för att kunna möta efterfrågan på energi.

Elpriserna i Sverige påverkas av landets nätkapacitet och elproduktion och vad det kostar att producera el i övriga Europa. Där behöver vi jobba för att Sverige och hela Europa ska bygga mer fossilfri elproduktion, som ofta har låga rörliga kostnader. Genom att bygga ut elproduktionen i Europa kommer importberoendet av fossila energikällor till Europa också att minska. 

Kan Sverige hamna i en energikris?

Ja, kriser kan inträffa. Om något oväntat händer kan vi hamna i en situation där energin inte räcker. Det kan både handla om produktions- och distributionsproblem, till exempel i elnätet eller vid tankstationer.

Om en situation uppstår kan det aktivera ett av våra beredskapssystem som finns för naturgas, el och drivmedel. Då kan det vara en energikris, även om det inte är säkert att du som konsument märker av det.

Energimyndighetens arbete för trygg energiförsörjning

Mer information

Marknadsrapporter