Kan Sverige drabbas av stora elstörningar?

Även om det är mycket ovanligt med elavbrott kan vi i Sverige drabbas av störningar i elförsörjningen. Tack vare att vår elmarknad och elsystem är sammanlänkade med våra grannländer kan vi förebygga och minska konsekvenserna av elstörningar tillsammans.

I filmen berättar vår handläggare Royne Malmström som arbetar med trygg energiförsörjning mer om elstörningar och hur man kan hantera dem.

Se fler filmer om det svenska elsystemet

spellista.png

Se fler filmer om det svenska elsystemet på vår Youtube-kanal

Störningar i elförsörjningen kan uppstå

Störningar i elförsörjningen kan uppstå på olika sätt. Det kan röra sig om stora geografiskt omfattande elavbrott, orsakade av till exempel väderhändelser eller tekniska fel, men också om bristsituationer som uppkommer om efterfrågan på el i samhället är större än förmågan att producera och importera el.

Elsystemet kan förstås också drabbas av olyckshändelser eller fientliga angrepp, som till exempel cyberattacker. Tack vare att vår elmarknad och vårt elsystem är sammanlänkade med våra grannländer kan Sverige faktiskt både förebygga och minska konsekvenser av störningar tillsammans. För detta finns det flera olika regelverk och planer som gäller såväl nationellt som internationellt.

Hur kan vi hantera elstörningarna?

Vi behöver alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Antingen under en viss period eller vid särskilda tider på dygnet. Sverige kan även behöva importera mer el från grannländerna.

Om elen inte räcker till hela samhället kan vi bli tvungna att prioritera vissa samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis sjukhus. Om elbristen skulle bli riktigt allvarlig kan man införa ransonering.

Tänk också på att ett elavbrott kan inträffa var och när som helst. Det kan handla om ett lokalt avbrott i ditt hus eller i ditt grannskap, men det kan även drabba stora delar av samhället. Oavsett varför det inträffar är det bra att vara förberedd. Är man i riktigt stort behov av el kan man behöva ha reservkraft.

Mer information