Miljöinformation om drivmedel

Riksdag och regering har beslutat att konsumenter ska få information om drivmedels klimatpåverkan och ursprung, det är detta som kallas miljöinformation. Kraven börjar gälla den 1 oktober 2021.

Det är drivmedelsleverantören som ska tillhandahålla informationen genom en dekal vid bränslepumpen och erbjuda mer detaljerad information på sin hemsida. På den här sidan kommer du hitta samlad information om dekalen, kraven och Energimyndighetens roll.

Syftet med miljöinformationen till konsumenter är att synliggöra ett drivmedels utsläpp av växthusgaser, vilka fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland.