Information till dig som söker stöd eller fått projekt beviljat i programmet

E-kanalen

Alla rapporter ska skickas in via Energimyndighetens E-kanalen.

Manual E-kanalen   

Rapportera

Mall för lägesrapport

Mall ekonomisk lägesrapportering

Mall för slutrapport

Mall för ekonomisk slutredovisning

Innan du söker

Vägledning för ansökan i E-kanalen

Indirekta kostnader

Aktuella utlysningar

Just nu finns inga aktuella utlysningar inom programmet.