Solelportalen – vägledning om solceller

Välkommen! Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Hitta på solelportalen

Välj bland ingångarna nedan eller i menyn vad du vill läsa om. Du kan också använda steg-för-steg-funktionen i den röda ”knappen”.

Du som är näringsidkande fastighetsägare hittar information som är speciellt riktad till dig i rutor med en röd ram runt.

Vi har även tagit fram solcellsguiden - från idé till färdig anläggning i två varianter som återger informationen från Solelportalen i ett enkelt och överskådligt format:

Information om myndighetens andra uppdrag och insatser på solelområdet går att hitta här. 

Här finns aktuell statistik som rör solel.

Här kan du läsa mer om solelportalen.