Solelportalen – vägledning om solceller

Välkommen! Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet. Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Nya regler för solcellsstöd 2021

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om investeringsstödet för solceller. Detta innebär att investeringsstödet avvecklas för privatpersoner och inga privatpersoner kommer kunna beviljas investeringsstöd efter 15 januari då förordningen träder i kraft. Avsikten är att erbjuda privatpersoner en fortsatt möjlighet till stöd genom det gröna skatteavdrag som införs från årsskiftet.

Energimyndighetens prognos är att de medel för investeringsstödet till solceller som har fördelats till länsstyrelserna under 2020 kommer att räcka till att hantera ansökningar som kommit in en bit in i mars 2020.

För företag och kommuner har regeringen aviserat att ytterligare 260 miljoner kronor avsätts för investeringsstödet under 2021. Förordningsändringen medför att nya beslut kommer att kunna ges till företag och kommuner från den 15 januari med en stödnivå på 10 % och med ett senaste slutförandedatum 30 september 2021. Det går inte längre att ansöka om solcellsstöd, då det tidigare ansökningsstoppet från 2020 ligger fast.

Här på Solelportalen kan du läsa mer under sidorna vilka stöd och intäkter kan jag få och vanliga frågor och svar om solcellsstödet

Hitta på solelportalen

Välj bland ingångarna nedan eller i menyn vad du vill läsa om. Du kan också använda steg-för-steg-funktionen i den röda ”knappen”.

Du som är näringsidkande fastighetsägare hittar information som är speciellt riktad till dig i rutor med en röd ram runt.

Vi har även tagit fram solcellsguiden - från idé till färdig anläggning i två varianter som återger informationen från Solelportalen i ett enkelt och överskådligt format:

Information om myndighetens andra uppdrag och insatser på solelområdet går att hitta här. 

Här finns aktuell statistik som rör solel.

Här kan du läsa mer om solelportalen.