Investeringsstöd

Det statliga stödet för installation av solceller som funnits sedan 2009 är på väg att avslutas under 2021. 

Sedan 7 juli 2020 råder ansökningsstopp för solcellsstödet. För privatpersoner ges det från 1 januari 2021 fortsatt möjlighet för stöd genom den skattereduktion för grön teknik som införts. Du kan läsa mer på Solelportalen.

Statistik

Energimyndigheten redovisar statistik över investeringsstödet i månadsrapporter. I månadsrapporterna finns följande information:

  • Trendrapport från bidragets start.
  • Beviljade bidrag, länsvis på karta.
  • Detaljrapport från bidragets start.
  • Trendrapport för det senaste året.
  • Beviljat stöd uppdelat på stort företag, övriga företag samt privatpersoner.