Månadsrapport 2021

Intresset för stöd för installation av solceller hos allmänheten är stort. På denna sida uppdaterar Energimyndigheten månatlig statistik för stödet till solcellsinstallationer.

Statistikrapporterna innehåller:

  • Trendrapport från bidragets start

  • Beviljade bidrag, länsvis på karta

  • Detaljrapport från bidragets start

  • Trendrapport senaste året

Rapporter för 2021