Formulär

Här kan du ladda ner blanketter och formulär för systemet med ursprungsgarantier.

Ansökan om elcertifikat (A1), bilaga 1 (B1) och förenklad ansökan om ursprungsgarantier (UG begränsat uppgiftslämnande)
Kombinerat ansökningsformulär för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Ansökan om ursprungsgarantier
Ansökan om godkännande av anläggning för rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Förenklad ansökan om ursprungsgarantier
Gäller för anläggningar som är godkända för elcertifikat eller var godkända för ursprungsgarantier innan den 1 december 2010.

Bilaga PE UG
Bilaga för produktionsenheter. Används i samband med ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Fullmakt

Bilaga A2
Övriga innehavare.

Anmäl förändring om anläggning godkänd för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier
Anmälan om förändring av uppgifter avseende anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.