Vindkraft i Sverige

I Sverige domineras vindkraften av landsbaserad vindkraft. Till en början skedde utbyggnaden framförallt i södra Sverige samt på Gotland, men de senaste åren har vindkraften byggts ut i hela landet.

Vindkraftsproduktionen står nu för 11 procent av elproduktionen i Sverige. De senaste årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv produktion i kallt klimat och skogar vilket inneburit flera större parker i norra Sverige. Vindkraften är nu geografiskt spridd över hela Sverige. Bilderna nedan visar den totala utbyggnaden i Sverige per år, fördelningen mellan de olika elområdena samt vem som äger den vindkraft som byggts de senaste åren.

Grafen nedan visar den svenska vindkraftsutbyggnaden och vindkraftsproduktionen.

Bilden nedan visar vindkraft per elområde 2018.

 

 

Tabellen nedan visar uppskattad fördelning av vindkraftsäganden utifrån bransch för vindkraftverk installerade år 2013 och 2014.

Företagstyp Installerad produktion (TWh) Andel av total kapacitet (%)
Vindkraftsbolag 1,9 41,3
Energibolag 1,3 29,3
Industribolag 0,6 12,2
Handelsbolag 0,3 6,7
Övrigt 0,2 3,3
Bostadsbolag 0,2 3,3
Kommuner eller landsting 0,1 2,3
Privatpersoner 0,05 1,1
Ekonomiska föreningar 0,03 0,6
Totalt 4,6 100,0