Frågor och svar

Hur fungerar karttjänsten Vindbrukskollen? Här hittar du några vanliga frågor och svar som hjälper dig när du ska använda Vindbrukskollen.

När behövs ett användarkonto?

Du behöver inget användarkonto om du ska titta samt ladda ner informationen från Vindbrukskollens databas. Du kan även använda WMS-tjänsten utan att behöva ett användarkonto.

Om du däremot ska lägga in uppgifter om projekteringsområden och vindkraftverk behöver du ett användarkonto. Verksamhetsutövare behöver aktivt registrera sig som användare i Vindbrukskollen. Alla länsstyrelser och kommuner tilldelades ett användarkonto i samband med att Vindbrukskollen startade som deras anställda kan använda för att uppdatera Vindbrukskollen.

Hur registrerar jag mig som användare?

Gå in i Vindbrukskollens karttjänst och klicka på "Användarkonto" i översta högra hörnet.

Fyll i fälten och klicka på "Skicka verifieringsmail".

I samband med detta vill vi även att du skickar in ett bolags- eller annat organisationsbevis till oss. Ägs verket/verken av en privatperson vill vi ha ett personbevis.

Organisationsbevis eller personbevis skickar du i första hand via e-post. Beviset kan även skickas med brev till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vindbrukskollen Miljöskyddsavdelningen
403 40 Göteborg

Hur gör jag för att logga in?

Du loggar in högst upp till höger på skärmen genom att klicka på ”Logga in”. Du använder företagets organisationsnummer som användarnamn.

För att kunna logga in behöver din organisation ha ett användarkonto hos Vindbrukskollen. Ansökan till användarkontot görs genom att klicka på ”Användarkonto” högst upp på skärmen i Vindbrukskollen. Användarkonto är till för verksamhetsutövare och myndigheter som lägger in och uppdaterar befintliga och planerade vindkraftsprojekt. Om du enbart är intresserad av information om vindkraft och statistik behöver du inte ett användarkonto då all information är tillgänglig för alla.

Hur får jag ett nytt lösenord?

Om du glömt ditt lösenord klickar du på ”Logga in” i Vindbrukskollen. Klicka sedan på ”Glömt lösenord”. Fyll i ditt organisationsnummer och klicka på ”Skicka länk”. En länk skickas till den e-postadress som är kopplat till ditt användarkonto i Vindbrukskollen så du kan skapa ett nytt lösenord.

Kontakta Vindbrukskollens kansli om du har problem med inloggning eller återställning av lösenord.

Hur får jag fram olika kartlager?

Du kan hitta kartlager på olika sätt.

Alternativ 1:

 • Klicka på symbolen för lagerlista i den grå panelen i övre högra hörnet.
 • Rulla nedåt i listan och leta fram bland grupplagren och underliggande lager.

Alternativ 2:

 • Klicka på symbolen för lagerlista i den grå panelen i övre högra hörnet.
 • Skriv namnet på lagret i sökfältet ”Sök i lagerlista” och klicka på det förslag som stämmer med din sökning.

Kartlagren består av grupplager med specifika underliggande lager. De underliggande lagren får du fram genom att klicka på den grå pilen till vänster om grupplagret. Du aktiverar eller avaktiverar kartlagren genom att bocka i eller ur rutan framför namnet på lagret du är intresserad av. För vissa lager kan du ställa in lagrets transparens i kartan och zooma till lagrets utbredning genom att klicka på de tre prickarna till höger om lagernamnet. För att se symbolen för kartlagret klickar du på pilen på lagret tills symbolen syns under lagernamnet.

Hur exporterar jag data från Vindbrukskollen till Excel?

Sammanställningar av vindkraftverk och projekteringsområden:

 • Exportera all data om vindkraftverk och projekteringsområden genom att klicka på ”Excel-export” i sidans övre högra hörn. En Excelfil laddas ner automatiskt.

 • Exportera specifika data genom att klicka på förstoringsglaset i den grå panelen i kartans högra hörn. Välj någon av sökkategorierna som passar för att avgränsa sökningen och klicka på ”Sök”. Om du är nöjd med sökresultatet kan du exportera informationen genom att klicka på knappen ”Exportera till Excel”. I denna avgränsning är sökresultatet begränsat till information om cirka 1000 vindkraftverk. Därför är det bättre att använda sig av den ovanstående metoden om du behöver mycket information.

Kartlager:

 • Ladda ner Vindbrukskollens kartlager för projekteringsområden och vindkraftverk samt annan öppen data från Länsstyrelsens Geodatakatalog. Här hittar du instruktioner för hur du går tillväga:

Hur aktuella är uppgifterna i Vindbrukskollen?

Vindbrukskollens kansli arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och har möjlighet att hjälpa till att lägga in information som övriga parter inte lagt in. Under år 2019 har samtliga projekteringar med status handläggs, beviljat och överklagat granskats och vid behov uppdaterats minst en gång. Vindbrukskollen är en frivillig karttjänst som ger en ögonblicksbild och bör därför ses som en vägledning.

Vad ska jag göra om Vindbrukskollen inte fungerar som vanligt?

Vi annonserar på nyhetssidan över planerade driftstopp.

Om du har problem med åtkomsten till tjänsten kan det vara så att din webbläsare orsakar felet. Här följer några tips på vad du själv kan göra om du inte kommer åt vissa av Vindbrukskollens funktioner.

 • Åtkomstproblem: prova ta bort webbhistorik och cache i din webbläsare. Alternativt surfa i privat läge.
 • Felmeddelanden vid inloggat läge: prova att logga ut och sedan logga in igen. Om du får ett felmeddelande vid inloggningsförsöket kan du behöva stänga webbläsaren innan du loggar in igen.
 • Kartan ”låser sig” eller ingen åtkomst till kartlagren: stäng ner Vindbrukskollen och starta om webbläsaren.

Välkommen att kontakta Vindbrukskollens kansli om det är andra funktioner som inte fungerar eller om du behöver ytterligare hjälp. 

 

Användarhandbok

I användarhandboken finns instruktioner och tips för hur du arbetar i Vindbrukskollen.

Vem gör vad i Vindbrukskollen?

Verksamhetsutövare

Verksamhetsutövarens ansvar är att registrera och uppdatera följande uppgifter:

 •  Samtliga befintliga vindkraftverk som den egna organisationen äger.
 •  Samtliga vindkraftverk och projekt som organisationen projekterar.
 •  Vindkraftverk och projekt som en gång varit planerade men som av olika  anledningar inte längre är aktuella för projektering och/eller byggnation.

I Vindbrukskollens användarhandbok finns information om hur du som verksamhetsutövare går tillväga för att registrera och uppdatera uppgifter i Vindbrukskollen direkt. Det går även bra att kontakta Vindbrukskollens kansli för att få hjälp med det.

Länsstyrelser och kommuner

Myndigheten ska registrera uppgifter om beslut samt datum för inkommande handlingar. Det är i första hand verksamhetsutövaren som ska registrera nya projekteringsområden. I annat fall bör myndigheten göra detta så att området blir synligt i Vindbrukskollen.

Det går bra att kontakta Vindbrukskollens kansli för att få hjälp med att uppdatera Vindbrukskollen.

Vindbrukskollens kansli

Vindbrukskollens kansli arbetar med att ge stöd och support till samtliga användare. Kansliet uppdaterar användarstöd, administrerar Vindbrukskollens användare och uppdaterar information på Vindlov. Kansliet arbetar löpande med kvalitetssäkring och systemutveckling för att Vindbrukskollen ska bli en så användarvänlig och bra karttjänst som möjligt.